Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Baron von und zu Hohenstein

295 lat temu - 6 kwietnia 1706r. - zmarł baron Ferdynand II von und zu Hohenstein. Był ostatnim męskim przedstawicielem pierwszej, polskiej dynastii narodowej - Piastów.

W 1625r. w dalekiej Kolonii zmarł w wieku zaledwie 24 lat ostatni książę Cieszyna, Fryderyk Wilhelm. Habsburgowie jako królowie Czech i panowie lenni księstwa cieszyńskiego, mogli je teraz zająć. Tak się jednak nie stało. Na podstawie wcześniejszych układów opuszczony tron został przekazany starszej siostrze księcia, Elżbiecie Lukrecji.

Przypomniano sobie, że książę Adam Wacław, ojciec Fryderyka Wilhelma i Elżbiety Lukrecji, pozostawił syna z pozamałżeńskiego łoża. Ostatni książęta cieszyńscy mieli zatem przyrodniego brata. Matką Wacława Gotfryda - bo o nim mowa - była Małgorzata Koschlinger. Wiadomo o nie niej tylko tyle, że prawdopodobnie była szlachcianką. Elżbieta Lukrecja postanowiła dążyć do przekazania odnalezionemu bratu sukcesji, tj. praw do książęcego tronu.

Nieślubne pochodzenie Wacława Gotfryda było jednak sporą przeszkodą. W 1640r. został on wylegitymowany, tzn. uznano go za syna swego ojca i podniesiono do stanu szlacheckiego. Kilka dni później uzyskał godność barona von und zu Hohenstein. Nie wiadomo kiedy dokładnie zmarł. Pewnym jest natomiast, że księciem cieszyńskim nie został.


Cieszyn. Wzgórze zamkowe.

Wacław Gotfryd miał jednego syna i wnuka o imieniu Ferdynand. Ferdynand I służył w armii cesarskiej i zginął w czasie oblężenia zamku. Niestety dokumenty nie podają gdzie i kiedy. Ożenił się z Anną Joanną baronówną Closen von Haidenburg.

Ferdynand II urodził się w 1682r. podobnie jak ojciec korzystał z rocznej renty 400 guldenów, przyznanej jeszcze jego dziadkowi Wacławowi Gotfrydowi. Gdy miał 11 lat owdowiała matka, wyszła powtórnie za mąż za Jana Wilhelma von Walterskirchen zu Wolfsthal. Zmarła w 1720r.

Ferdynand II nie był dobrego zdrowia. Cierpiał na padaczkę. W jej następstwie zmarł 3 kwietnia 1706r. Miał zaledwie 24 lata - jak jego dziad stryjeczny, książę Fryderyk Wilhelm - nigdy się nie ożenił. Był ostatnim po mieczu, męskim potomkiem dynastii Piastów.

W encyklopediach często się zapomina o Ferdynandzie II, a szkoda, wszak też był Piastem, choć nosił inne nazwisko. Czy jednak któryś z jego książęcych, czy królewskich przodków nosił nazwisko Piast?

AKP

 

 

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

  Powrót               

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa