Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

CZĘŚĆ I

Kolejarze tarnogórskiej kulturze

Działalność Domu Kultury Kolejarza
w Tarnowskich Górach od sierpnia 1953r.
do 1968r.

Dom Kultury w Tarnowskich Górach jako instytucja działa od 1945 roku. Poprzednią siedzibę wybudowali wolnomularze na loże masońską, którą otwarto i poświęcono 16 stycznia 1858r. W 1903r. loża masońska została przeniesiona do Bytomia, a dom ten odstąpiono władzom miasta by służył bezpłatnie celom humanitarnym.


Późniejszy Dom Kultury i jego wnętrze ok. 1940 i 1941r.
Fot. J.Melcer, wł. B.Melcer-Kwiecińska, w "Historia Tarnowskich Gór", Tarnowskie Góry 2000

Po nowym urządzeniu dnia 13 lutego 1904r. został jako Dom Ludowy poświęcony i oddany do użytku i od tej chwili służył działaniom kulturalnym wbrew różnym zawieruchom tak narodowym jak i politycznym do 1967r., kiedy gmach rozebrano i w miejsce jego zbudowano „Dom Kultury Kolejarz”, dziś Tarnogórskie Centrum Kultury.

W okresie od lutego 1945r.. do sierpnia 1953r. opiekunami Domu Kultury były w kolejności: Miejska Rada Narodowa, Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR), Powiatowa Rada Związków Zawodowych. Od sierpnia 1953r. Dom Kultury przejął Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych, wówczas pod względem ilości pracowników - największy zakład na terenie miasta.

Do chwili przejęcia Domu Kultury przez kolejarzy czynna była kolejowa świetlica w baraku drewnianym obok dworca kolejowego, gdzie od 1945r. działały bardzo żywotne amatorskie zespoły - teatralny, baletowy i chór. Czynna była Biblioteka ZZK oraz organizowano wszelkie imprezy kulturalno-oświatowe. Z chwilą przekazania Powiatowego Domu Kultury kolejarzom - wszystkie formy działalności przeniesiono do nowej placówki, gdzie kierownictwo objął działający w świetlicy kolejowej Ryszard Stebel, który w maju 1954r. odszedł do służby kolejowej. Następcami na stanowisku kierownika DKK byli: Józef Mazgaj (V 1954r. - VIII 1954r.), Henryk Jaksik (VIII 1954r. - XI 1967r.), Zdzisław Szafran (XII 1967r. - III 1968r.), Kazimierz Koloska (IV 1968r. - XI 1974r.), Łapicka (XII 1974r. - XII 1976r.), Jaworski, Skowronek, Henryk Skrzypiec.

Bibliotekę prowadziła od 1953r. Wanda Hoffman.
W okresie od 1954r. do 1968r. przy DKK działało sporo zespołów artystycznych, młodzieżowo-dziecięcych i kółek zainteresowań.
Pośród zespołów artystycznych (ponad 200 osób) były: Zespół chóralny - chór mieszany „Harmonia” (68 osób), Zespół teatralny (42 osoby), Zespoły baletowe (48 osób), Zespół rozrywkowy (25 osób), Zespół muzyczny (16 osób), Zespół - kwartet wokalny (4 osoby), Zespół muzyczny - elektryczne gitary (6 osób). Wśród zespołów młodzieżowych i dziecięcych (ponad 150 osób) działały: Zespół baletowy - młodzieżowy (34 osoby), Zespół baletowy - dziecięcy (38 osób), Zespół umuzykalnienia rytmiki (42 osoby), zespół teatralny (22 osoby), Zespól „Żywego słowa” - recytarorski (18 osób).

Zorganizowane były także zespoły zainteresowań (prawie 300 osób) wokół: Zespół szkutniczy - budowa jednostek wodnych (38 osób), Zespół fotograficzny (24 osoby), Amatorski Klub Filmowy (16 osób), Sekcja Filatelistyczna (35 osób), Sekcja Szachowa (16 osób), Sekcja modelarstwa kolejowego (21 osób), Koło Miłośników Opery i Teatru (145 osób).

Cdn.
Henryk Jaksik

 

 

  

Kolejarze

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa