Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

 

Przed stuleciem

Drobne wiadomości u schyłku 19 wieku
i początku 20 wieku

Gimnazjum, które do roku 1870 umieszczone było w starej szkole górniczej naprzeciw kościoła katolickiego otrzymało w tym samym roku swój własny gmach przy placu Wolności. 
Widokówki z przełomu XIX i XX wieku
ze zbiorów Jacka Kalke.

W wojnie prusko-francuskiej poległo z całego powiatu 12 ludzi. Wielki kryzys gospodarczy, jaki po wojnie nastąpił i drożyzna, trwała przez kilka lat. Ogólny i wielki ruch budowlany zaczął się około r. 1878, tak zwany czas twórczy.

W roku 1873 powiat bytomski został podzielony i utworzono osobny powiat tarnogórski, do którego obszaru należały także po plebiscycie niesprawiedliwie do Niemiec przydzielone najlepsze polskie miejscowości: Mikulczyce, Wieszowa, Grzybowice, Stolarzowice, Górniki, Ptakowice, Brosławice, Kępczowice, Wilkowice, Miedary i Laryszów. Ostatnia wioska liczy około 50 procent protestantów i głosowała w tej samej mierze też za Niemcami, zaś wszystkie inne miejscowości głosowały w olbrzymiej większości za Polską.

Dnia 19 lipca 1884 odbyła się w Tarn. Górach wielka uroczystość z okazji setnej rocznicy nowoodkrycia pierwszych kruszców na kopalni Fryderyka.

W tym samym miesiącu rozpoczęto budowę lecznicy brackiej przy ulicy Lublinieckiej.

Miasto wybudowało w r. 1885 przy ulicy Przemysłowej szpital, stary szpital zaś przed bramą Gliwicką został sprzedany i zniesiony.

Wskutek prześladowania Polaków podczas walki kulturalnej dużo rekrutów uchylało się od służby wojskowej. Lista rekrutów z całego dawniejszego powiatu bytomskiego, którzy się do wojska nie stawili, wykazuje w r. 1885 - 90 osób, w r. 1886 - 121 osób...

Celem wybudowania rzeźni miejskiej i zakupu domu dawniejszego urzędu górniczego względnie sądu miasto zaciągnęło w r. 1891 pożyczkę w wysokości 180.000 mk. Otwarcie rzeźni nastąpiło w dniu 1 listopada 1891r.

Pierwszy spoczynek niedzielny w handlu zaprowadzony został dnia 3 lipca 1892r. tem, że składy zamknięto o godz. 2 popoł.

W roku 1892 wybudowano fabrykę papieru w Czarnej Hucie.
W roku 1893 gmina ewangelicka obchodziła rocznice 150 swego istnienia. Gmach sądowy przy ulicy Lublinieckiej zbudowany został w r. 1895.

Na miejscu dawniejszego sądu i urzędu górniczego wybudowało miasto w roku 1898 dzisiejszy ratusz w stylu odrodzenia. Poświęcony został tegoż roku, dnia 11 sierpnia, w obecności prezydenta regencji i hrabiego Guido Henckel von Donnersmarck. Pomnik Jerzego Brandenburczyka, umieszczony we frontonie magistratu, jest podarunkiem powiatu i uroczyście oddany został dnia 15 listopada 1899r.

Po 44 letnim istnieniu zastawiono hutę żelaza na Płóczkach dnia 1 stycznia 1902r.

Za przyczyną i zasługą ówczesnego księdza proboszcza Kokota i burmistrza Ottego został w r. 1903 założony park miejski na zniszczonych dawniejszem górnictwem polach po lewej stronie szosy do Tarnowic Starych. Ks. Kokot podarował na ten cel połać ziemi, którą przedtem zakupił za 5000 mk.

Stary ratusz, który przez 300 lat służył swojemu celowi, został w r. 1908 zniesiony i na miejscu tem wybudowano dom Banku Stowarzyszeń.

W r. 1908 wybudowano przy ulicy Sobieskiego duży gmach szkolny i halę gimnastyczną, w r. 1914 seminarium nauczycielskie i koszary piechoty i jazdy.

Jan Nowak, „Kronika miasta
i powiatu Tarnowskie Góry...”

 

 

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa