Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

Tarnogórska tragedia sprzed trzystu lat

Ratunku! Pali się!!

Taki najpewniej był pierwszy okrzyk, pełen strachu i przerażenia, gdy latem, 6 sierpnia 1701 roku, Tarnowskie Góry ogarnęła pożoga pożaru. Tragedia tym większa, że wiele budynków było drewnianych. Ratunek był tym bardziej utrudniony.

Miasto nawiedzały i inne kłopoty. Pożar ten jednak w 1701r. był tym straszniejszy, że od paru lat miasto borykało się z poważnym kryzysem finansów. A naprawa spalonych domów to przecież dodatkowe wydatki. O pożarze tym zapisał w swej Kronice... Jan Nowak:

W roku 1701 w święto Przemienienia Pańskiego (w sobotę) dnia 6 sierpnia miasto nasze całkiem zgorzało. Podobno pożar ten ktoś wzniecił ze zemsty. Wypalony ratusz, więzienie, solarnię i sukiennice odbudowano w roku 1702-1703, a składnice szewskie (podsienia) w roku 1704. Burmistrzem w tym czasie był Marcin Tresnak.


Strona księgi rachunków wolnego miasta górniczego Tarnowskich Gór z l.1701-1702, z zapisem dochodów nadzwyczajnych związanych z pożarem miasta.


Tarnogórzanie dosyć energicznie zabrali się do odbudowy swego miasta. Może o tym świadczyć szeroka akcja zbierania funduszy na ten cel. W księdze rachunków miejskich z lat 1701-1702, wprowadzono nawet osobną pozycję pt. Empfang Subsidien Gelden bey erhattenen Brandt Schaden.

Pierwsza zapisana kwota 100 florenów została wpłacona przez Dyrekcję Zwierzchniego Urzędu Solnego z Wrocławia. Fakt ten można wiązać z tym, że zniszczeniu uległ wówczas istniejący w mieście skład solny. Pojedyncze kwoty wpłaciły także prywatne osoby, np.: Wacław Potempa i Wawrzyniec Kein (łącznie 47 florenów), Marcin Herman i Paweł Lach (Razem 78 florenów), Jakub Adamczyk i Szymon Ziebro (63 floreny). Osobną sumę 40 florenów przekazało także do Tarnowskich Gór miasto Legnica.

W sumie miasto tych nadzwyczajnych wpłat uzbierało ponad 628 florenów. Kwota to nie mała jeśli pamiętać, że np. cały majątek miejski w okresie od stycznia 1701 r. do marca 1702 r. (taki okres jest rozliczany w ówczesnej księdze rachunków) to około 616 florenów. Znamiennym, że po zsumowaniu wszystkich dochodów i wydatków w tym okresie w kasie miejskiej zostało zaledwie... 16 florenów i 9 groszy.

AKP

 

 

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa