Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

 

500 lat temu

Wiek XVI był przełomem w dziejach ludzkości. Rozpoczęła się era nowożytna. Zdecydowanie zmieniło się także oblicze ziemi tarnogórskiej. Powstało miasto Tarnowskie Góry.

Około 1490r. legendarny chłop Rybka miał wyorać na swym polu kruszec srebra i ołowiu. Dzięki badaniom Bernarda Szczecha, który zrekonstruował Rejestr wolnych chłopów ziemi bytomskiej - uznawany za najstarszy Urbarz na Górnym Śląsku - wiemy, że ów Rybka miał na imię Jan. Także jego należy uznać za współzałożyciela i pierwszego obywatela naszego miasta.

 

 

Pomnik księcia Jana II Dobrego w Opolu


Odkrycie na tarnowickich polach stało się szeroko znane. Zewsząd przybywali poszukiwacze fortun. Aby uporządkować ten chyba dosyć chaotyczny ruch, pod koniec listopada 1528r. książęta: Jan z Opola i Jerzy z Karniowa zdecydowali się wydać dokument zwany „Ordunkiem Gornym”. Po raz pierwszy wspomniano Tarnowskie Góry i władze osady. Funkcje władz miejskich pełnił urząd górniczy.

Ziemie na których powstały Tarnowskie Góry należały w 1501r. do księcia Jana II Dobrego. Był ostatnim księciem z opolskiej linii Piastów i wraz z księciem karniowskim Jerzym von Ansbach założycielem miasta Gwarków.

Śląsk tak jak i sto lat wcześniej był częścią Królestwa Czech. Od 1471r. władał tam Władysław Jagiellończyk. Od 1490r. był także królem Węgier. Jego młodszy brat - Jan I Olbracht - władał w Polsce. Gdy zmarł latem 1501r. na tron wstąpił władający dotychczas Litwą, kolejny z braci Aleksander. W poprzek kontynentu, między trzema morzami: Bałtykiem, Adriatykiem i Czarnym rozciągało się potężne imperium Jagiellonów - jednej z najznaczniejszych dynastii w dziejach Europy. Niestety niedługo. W 1526r. Czechy i Węgry odziedziczyli Habsburgowie.

Najważniejszym z wydarzeń w ówczesnych dziejach kontynentu i całego świata była wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492r. Odkrył nowy kontynent - Amerykę. Podobno do śmierci był przekonany, że dotarł do Indii. Podobno zmarł w biedzie i zapomnieniu. Zdaje się temu zaprzeczać niejaki Krzysztof XX de Colon, będący dalekim potomkiem odkrywcy i należący do najlepszej arystokracji Hiszpanii.

Pierwszymi władcami pierwszego w dziejach świata imperium kolonialnego byli: Izabela królowa Kastylii i Ferdynand król Aragonii. Ich imperium wkrótce odziedziczyli Habsburgowie. Oni też znacząco wpływali na dzieje Europy i świata przez cały wiek XVI.

AKP

 

 

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa