Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

 

Okładka: mapa Biskupstwa Wrocławskiego złożonego z 4 Archidiakonatów podzielonych na Okręgi Archiprezbiterialne. Norynberga 1751

 

 W NUMERZE:

Święto miasta
Spotykamy się tym razem z okazji naszego święta - Gwarków. Przygotowaliśmy z tej okazji wiele ciekawych artykułów. Część z nich ukazała się pod wspólnym nagłówkiem „Kronika Górnośląska”.

500 lat temu
Wiek XVI był przełomem w dziejach ludzkości. Rozpoczęła się era nowożytna. Zdecydowanie zmieniło się także oblicze ziemi tarnogórskiej. Powstało miasto Tarnowskie Góry.

Ratunku! Pali się!!
Taki najpewniej był pierwszy okrzyk, pełen strachu i przerażenia, gdy latem, 6 sierpnia 1701 roku, Tarnowskie Góry ogarnęła pożoga pożaru. Tragedia tym większa, że wiele budynków było drewnianych. Ratunek był tym bardziej utrudniony.

Dawne herby i pieczęcie
W listach dzielą się Państwo swoją wiedzą i odkryciami. Często także padają prośby o dodatkowe wyjaśnienia. Czasami zdarzają się pytania bardziej szczegółowe.

Przed stuleciem
Drobne wiadomości u schyłku 19 wieku i początku 20 wieku

To była zasługa Redena
Rozmowa z historykiem, prof. Janem Drabiną z Uniwersytetu Jagiellońskiego

50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarn. Górach
Po II wojnie światowej rozpoczął się proces odbudowywania, bądź tworzenia od podstaw różnego typu szkół zawodowych w Tarnowskich Górach. W 1945 roku reaktywowano prywatną, jednoroczną „Szkołę Przysposobienia Handlowego Izby Przemysłowo - Handlowej w Katowicach”.

Ksiądz Michał Lewek
Wśród tych, którzy tarnogórzanami stali się z własnego wyboru i których nazwiska szczególnie zapisały się w dziejach tego miasta, był wieloletni proboszcz a zarazem działacz plebiscytowy, narodowy i społeczny - ks. Michał Lewek.

III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. By osiągnąć maksymalny moment zaskoczenia miało ono wybuchnąć równocześnie na całym Górnym Śląsku. W ciągu kilku pierwszych godzin powstańcy opanowali część powiatów: pszczyńskiego, zabrskiego, rybnickiego, katowickiego. Sukcesem zakończyła się również akcja powstańców w powiecie tarnogórskim.

Odkrywanie pałacu
„Tajemnice ukrytego pałacu” - c.d.
Artykuły publikowane w „Montesie” stają inspiracją do dalszych przygód naszych Czytelników. Jednym z nich był autor poniższej opowieści:

Ratując najcenniejsze - życie
Starania o założenie Kopalni Doświadczalnej wszczął Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach już w 1922r., zaraz po przyłączeniu Śląska do Polski. Chodziło bowiem o powołanie na terenie województwa śląskiego samodzielnej, polskiej placówki naukowej dla prowadzenia badań nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Z dalekiej Hiszpanii
Hrabiowie de Verdugo zaledwie kilkadziesiąt lat władali Tworogiem i sąsiednimi Kotami. Na trwałe zapisali się jednak w historii tych miejscowości. Dzięki nim ustanowiono osobną parafię w Kotach i wybudowano tamtejszy, istniejący do dziś kościół.

Rys historyczny wodociągów cz.VI
Fakt poprawienia jakości wody sprawił, iż mieszkańcy korzystali wyłącznie z wodociągów zasypując studnie prywatne. Przystąpiono również do likwidacji studni publicznych.

Doniosła wizyta
We wrześniu 1790 roku Tarnowskie Góry i okolice stały się głównym celem podróży trzech osób, których nieprzeciętne talenty, każdy innego rodzaju, wywarły decydujący wpływ na dalsze losy tej części Europy.

Śląsk - ziemia poetów
Wędrówki po przemysłowych regionach Europy Zachodniej nas, mieszkańców Śląska, muszą napawać melancholią. Tyle tam (podobnie jak i u nas) zamkniętych hut i kopalń, a także hałd, pustych hal fabrycznych, znajomych pejzaży... Jednak nie w tej pustce tkwi istota i źródło naszej melancholii. To, że tamte i nasze kopalnie już nie pracują jest rzeczywiście cechą wspólną obu miejsc.

Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Działalność Domu Kultury Kolejarza w Tarnowskich Górach od sierpnia 1953r. do 1968r.

Parada monarchów
Tarnowskie Góry odwiedzali książęta, królowie, a nawet cesarzowa.
Nie wszyscy odwiedzali same miasto. Czasami zwiedzali okoliczne atrakcje, np. kopalnię „Fryderyk” lub gościli w zamku w Świerklańcu. Gdyby ich zebrać w jednym miejscu, to byłaby niemała procesja.

Na kruszcu zbudowane
Historia rozwoju miasta i górnictwa
U schyłku XII w. istniał już ożywiony ruch górniczy koło Bytomia, a w XIII i XIV w. w Piekarach Rudnych, Reptach i Tarnowicach - dzisiejszych dzielnicach Tarnowskich Gór. Powstanie miasta Tarnowskie Góry związane jest z odkryciem w 1490r. nowych, opłacalnych złóż w dolinie Stoły i Dramy, które spowodowało „gorączkę srebra” i przeniesienie się większości górników bytomskich na te tereny. Nie był to jednak początek osadnictwa na ziemi tarnogórskiej.

Niezwykły pieniądz
Pojawienie się „notgeldów” - w dosłownym tłumaczeniu „niepieniędzy” - nie było w pełni legalne. Państwo wobec braku gotówki z konieczności jednak tolerowało ich pojawienie się.

Z paszportem do Częstochowy
Pielgrzymki do Częstochowy szły między innymi od Pyskowic przez Połomię starą drogą do Tworoga. Na mapie z XVIII wieku jest ona oznaczona jako Via Pasqvicensis. W Tworogu przechodziły koło uroczyska zwanego „Zapadliskiem” (obecnie ul. Polna).

Śląskie kamienie cz. VI
Niezależnie od formy obrazowej osób zmarłych można spotkać całe ciągi zestawień płyt nagrobnych. Spotykane „Galerie” płyt najczęściej występują w małych, niejednokrotnie wiejskich kościółkach.

Zamki i pałace
Świerklaniec
Strachwitz

Górnośląscy Piastowie
Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski
Bontani

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] [ Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa