Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

Herbarz tarnogórski

Blacha

Panowie Łubia, Rybnej, Sowic i Lasowic

Pierwszym znanym przedstawicielem rodu był Nicolaus Kopczeński z Kopienic, wymieniony w dokumencie z 1466r. W 1477r. kupił od księcia toszeckiego Przemka dobra Łubie (dziś gmina Zbrosławice). Jego potomkowie przyjęli jako nazwisko nazwę herbu - Blacha.

 

 


Herb Blachów katolickich
 

W początkach XVI w. byli posiadaczami Rybnej, Sowic i Lasowic. Wspomniał o tym Jan Nowak w swej Kronice...: „Rybna była w dawnych wiekach siedzibą polsko-śląskiego rodu szlacheckiego Blachów, do którego także Sowice i Lasowice należały. Na początku 16 wieku, ściśle w r. 1526 dziedzic nazywał się Jan Blacha, który, dzieląc się później majątkiem ze swoim bratem Jerzym, sprzedał prawdopodobnie dobra sowickie i lasowickie, gdyż, jako właściciela tychże, widzimy koło r. 1600 Jana Fryderyka Dreslera de Schaerfenstein. W r. 1726 sprzedał Rybnę Bogusław Jakób Blacha Janowi Kotulińskiemu...”.

 


Herb Blachów ewangelickich


Najbardziej znaczącym faktem z dziejów rodu Blachów dla Tarnowskich Gór była decyzja o podpisaniu w 1537r. umowy z księciem karniowskim Jerzym von Ansbach. Dzięki niej mogło swobodnie rozwijać się miejscowe górnictwo. W zamian mieli oni otrzymywać wraz z innymi posiadaczami okolicznych pól, udziały z dochodów z książęcych dziesięcin pobieranych od wydobytego urobku.

Posiadaczami Łubia byli aż do 1735r., kiedy to dobra te przeszły na rodzinę Ziemięckich.

Po sprzedaży majątków Rybna i Łubie, główną siedzibą rodu stały się Tuły leżące przy trakcie z Opola do Kluczborka. Wznieśli tam okazały barokowy pałac. Stał się on dla nich domem do ok. 1865r. kiedy to przeszedł w ręce rodu baronów von Fürstenberg.

Niektórzy z Blachów przenieśli się do Wielkopolski, gdzie w 1700r. we Wschowie urząd cześnika dzierżył Mikołaj. Inni natomiast przenieśli się do Czech i Moraw, gdzie Michał Wacław i Rafał Wacław przyjęli czeskie szlachectwo.

W ciągu stuleci ród podzielił się na linię ewangelicką i katolicką. Różniło ich nie tylko wyznanie, ale i wizerunek herbu.

Po raz ostatni w Kalendarzach Gotajskich wspomniano o nich w 1891r.

AKP DaW

 

 

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

   Dalej

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa