Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

Herbarz Tarnogórski

Wrochem

Panowie Rept i Tarnowic

Dawny, górnośląski ród szlachecki pochodzący z księstwa bytomskiego. Po raz pierwszy wymieniony w dokumentach z przełomu XIV i XV w. W 1379r. wspomniano rycerza Wrocheno, pana z Kozłowa. Udokumentowana genealogia zaczyna się od Kaspra Wrochema (ok.1488-ok.1538).

Ród podzielił się na kilka linii. Do najznamienitszej należała linia z Rept. Oprócz tego istniały jeszcze linie z: Tarnowic, Bytkowa (dzisiaj część Siemianowic), Kotulina, Kozłowa (dzisiaj tereny powiatu gliwickiego), z Raciborza. Wspomina się także o ich bytności w Czechach i na Morawach.

 
 

Herb Wrochem

Herb: W polu srebrnym trzy czerwone róże, dwie ponad, a jedna poniżej błękitnej rzeki w pas. W klejnocie ponad hełmem i srebrno-czerwonymi labrami, srebrny łabędź.


W Reptach po raz pierwszy jako panów tej osady wymieniono w 1466r. Pierwszym znanym z imienia (jeśli traktować miano „Wrochem” tylko jako nazwisko) był Mikołaj w 1507r.

Kilkanaście lat później w sąsiednich Tarnowicach panem był niejaki Piotr Wrochem. Z nim to ok. 1529r. książę opolski Jan II Dobry podpisał umowę. Pan Tarnowic zrzekał się m.in. wszelkich praw zwierzchnich i sądowych do tej części jego dóbr, na której powstały Tarnowskie Góry. W zamian uzyskał zapewnienie stałego dochodu - 1/3 - z podatków miejskich.

W 1537r. panami Rept i Tarnowic byli Jan i Mikołaj Wrochemowie. W późniejszych latach Repty należały do Wacława, zwanego też Wańkiem. Posiadał także Wielowieś. Wśród kilkoro jego dzieci byli m.in.: Henryk, Jan, Jerzy, Fryderyk oraz córka Dorota żona Hynka Sipa z Barboru.

Na początku XVII w. dziedzicem Rept był już Jerzy Ibram. Zaś Tarnowice w 1603r. kupił Baltazar Ohm-Januszewski.

Wrochemowie, dla których najważniejszą posiadłością stała się Wielowieś, nadal pisali się „z Rept”.

Od 1712r. Karol Joachim von Wrochem po swej żonie Joannie Ludmile von Holly odziedziczył Czerwięcice koło Raciborza. Dobra te były w posiadaniu jego potomków przez następne ponad 200 lat.

W późniejszych stuleciach Wrochemowie posiadali m.in. w XVIII w. Sieroty i Zacharzowice (na południe od Wielowsi). W 1844r. ówczesny pan na Kopienicach, Emil von Wrochem wybudował klasycystyczny pałac.

Major Ludwik von Wrochem zmarły 31 stycznia 1870r. w testamencie przekazał swoje dobra Dolędzin, Karolowi Ludwikowi von Gellhorn z Legnicy, synowi majora Pawła von Gellhorn i Marii von Wrochem. Wraz z majątkiem, Karol Ludwik otrzymał nowe nazwisko von Wrochem-Gellhorn. Linia ta wymarła jednak po II wojnie światowej.

Żyjący u zarania XX w. major Wiktor von Wrochem, pan na Czerwięcicach opracował dzieje swego rodu i opublikował je w 1908r. w Raciborzu pt. „Familiengeschichte des Geschlechtes von Wrochem”.

Przedstawiciele rodu von Wrochemów żyją do dziś.

AKP, DaW

 

 

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

   Dalej

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa