Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

CZĘŚĆ III

Tarnowskie Góry
- miastem turystycznym.
Koncepcja z lat 30-tych

17 lipca tarnogórzanie gościli Niemców z Lubeki i również w tym samym miesiącu wycieczkę z Ameryki. Jednym z uczestników tej ostatniej był burmistrz miasta Chicoppe p. Słonina. W towarzystwie burmistrza Antesa podziwiał zabytki i najnowsze osiągnięcia miasta przedstawiciel Związku Narodowego Polaków w Ameryce dyr. Franciszek Synowiec. Przybył on do kraju po 30 latach. Na zakończenie swego pobytu wpisał się do Księgi Pamiątkowej.

Aby usprawnić organizację wycieczek ZPTWŚI. utworzył jeszcze w czerwcu 1938 roku w Magistracie tarnogórskim swoją Delegaturę Turystyczną.

 


Szyb w Parku repeckim


Od tej pory każda grupa musiała być zgłoszona w siedzibie Delegatury w pokoju nr 7 w Ratuszu. Magistrat wykształcił na własny koszt przewodników, dla których zorganizowano specjalny kurs o ziemi tarnogórskięj. Wykłady na kursach prowadzone były przez prof. Piernikarczyka oraz inż. Piestraka. Dla wycieczkowiczów pragnących wywieźć ze sobą jakiś upominek, miejscowe księgarnie urządziły wystawę pamiątek turystycznych.

Brak lokali restauracyjnych tanich i szybkich, brak dobrych przewodników oraz brak szerokiej sieci kwater noclegowych był raczej normalnym zjawiskiem dla każdej placówki rozwijającej się dopiero jako ośrodek turystyczny. Sprawozdanie Delegatury za rok 1938 zawiera optymistyczne prognozy na przyszłość. W dokumencie tym nieznany autor podsumował działalność sekcji tarnogórskięj Związku Propagandy Turystyki Województwa Śląskiego; stwierdzając, że propagowanie idei turystyki dokonało się za pomocą licznych artykułów zamieszczanych w prasie tarnogórskięj i krajowej oraz broszur prof. Piernikarczyka „Podziemia tarnogórskie wyd. I i II , „Pierwszy Polski Ordunek Górny”, „Tarnowskie Góry kolebką górnictwa śląskiego”, „Historia górnictwa i hutnictwa śląskiego”, „Pierwsza maszyna parowa w Tarnowskich Górach”, „Kult św. Barbary na ziemi śląskiej”.


Kopalnia Zabytkowa

W 1938 roku było w Tarnowskich Górach przeszło 70 wycieczek tj. 5 tysięcy osób. Aby jeszcze bardziej rozwinąć ruch turystyczny i poprawić jego warunki zaplanowano na rok 1938/39 w budżecie w Dziale VII „Kultura i sztuka” stworzenie nowego rozdziału „D” p.t. „Popieranie Turystyki”. Obejmował on wydatki związane z propagandą turystyki oraz z powstającą kopalnią zabytkową. Pierwszy rok turystyki po ziemi tarnogórskięj zakończyło wydarzenie, które było częścią koncepcji. Chodziło o to, by w mieście odbywały się główne uroczystości górnicze. Barbórkę 1938 r zorganizowano w Tarnowskich Górach przy pomocy ZPTWŚI. Uroczystości rozpoczęły się już 3 XII w sobotę, a w niedzielę 4 XII odbyła się akademia z udziałem wojewody Michała Grażyńskiego. Tarnogórska uroczystość była transmitowana przez wszystkie polskie rozgłośnie radiowe. Związek Propagandy Turystyki, z tej okazji wydał jednodniówkę „Na Barbórkę” w nakładzie tysiąca egzemplarzy, a Liga Popierania Turystyki uruchomiła do Tarnowskich Gór specjalne pociągi wycieczkowe.

Niestety wszelkie prace i starania na odcinku popularyzacji walorów turystycznych miasta i regionu przerwał wybuch drugiej wojny światowej w 1939 roku. Nie zdołano zrealizować najważniejszych planów z wielkiej koncepcji, nie uruchomiono dla zwiedzających kopalni pokazowej ani też nie otwarto muzeum. Część zgromadzonych zbiorów zaginęła w czasie zawieruchy wojennej.

Joanna Kroczek
Opracowano na podstawie materiałów
z Archiwum Państwowego
oraz prasy tamtego okresu.

 

 

  

Turystyka

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa