Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

CZĘŚĆ III

Tarnogórska prasa

Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w powiecie tarnogórskim w latach 1922-1939

W 1933 roku, w niespełna 16 tysięcznym mieście, powstała inicjatywa wydawania codziennej gazety. Nosiła ona tytuł „Codzienne Wiadomości Śląskie”. Wydawano ją nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Drukarz”, a drukowano w drukarni „Udziałowa” w Częstochowie. Ukazało się tylko dziesięć numerów tego dziennika. Numer pierwszy wyszedł z datą i 13 kwietnia 1933 roku, zaś ostatni 26 kwietnia 1933 roku. Podtytuł głosił, że jest to „Katolicki niezależny dziennik polityczny, społeczny, gospodarczy i literacki”. Nie wszystkie jednak zapowiedzi zawarte w podtytule był realizowane z równą konsekwencją. Faktycznie, był to dziennik polityczny, przynosił bowiem informacje z kraju i ze świata. Sprawy społeczne i gospodarcze zajmowały w nim znacznie mniej miejsca. Pojawiały się informacje o ustawie tzw. kryzysowej, dalszych redukcjach pensji. Składały się one na smutny obraz trwającego nadal kryzysu gospodarczego. Literaturę reprezentował w omawianych dziesięciu numerach wiersz Kazimierza Purwina „Wielkanoc Kaszubów za kordonem”, oraz opowiadanie „Wiosna”. Określenie „katolicki” mimo, że sugerowało wyraźną orientację światopoglądową pisma, w istocie nie znajdowało odzwierciedlenia ani w treści, ani w doborze drukowanych materiałów. Budzi wątpliwość sformułowanie „niezależny dziennik”. W okresie międzywojennym bowiem określano tym mianem wiele czasopism o orientacji prawicowej i sanacyjnej.

Ze wspomnianych jedenastu tytułów wychodzących w Tarnowskich Górach w okresie międzywojennym jedynie „Gazeta Tarnogórska”, „Wiadomości Tarnogórskie” i „Nowiny” odgrywały znaczącą rolę na rynku prasowym. „Gazeta Radzionkowska” była bowiem mutacją „Gazety Tarnogórskiej”, „Nowiny Radzionkowskie” - „Nowin”, a „Goniec Tarnogórsko-LubIiniecki” - „Gońca Śląskiego”.

Tarnogórska prasa miała charakter lokalny i obejmowała swym zasięgiem jeden lub dwa powiaty (tarnogórski i lubliniecki). Omawiane czasopisma były ogólnoinformacyjne z elementami sensacji i rozrywki. Większość z nich redagowano sprawnie na dobrym, profesjonalnym poziomie. Pisma te starały się być przede wszystkim pełnowartościowym źródłem informacji o współczesnym świecie, by móc konkurować z innymi czasopismami, jak chociażby z czytywanym w całym kraju „Ilustrowanym Kurierem Codziennym”. Spełniały również ważną rolę w życiu publicznym lokalnej społeczności. Informowały o działalności miejscowych organizacji, zamieszczały recenzje teatralne, recenzje książek, opowiadania i felietony historyczne dotyczące dziejów Tarnowskich Gór i okolicy. Zapoznawały z historią lokalnych zabytków, informowały o rocznicach historycznych. Publikowano także wiersze poetek; Anieli Drewnowskiej i Krystyny Panieńskiej, które nie były może wybitne literacko, ale świadczyły o dużych ambicjach miejscowych pism, starających się zadowolić różnorodne zainteresowania czytelników. Sporo miejsca zajmowała na ich łamach polityka. Ostrzegały o niebezpieczeństwie niemieckim, groźbie rewizjonizmu i poczynaniach mniejszości niemieckiej. Tarnogórska prasa wywarła istotny wpływ na kształtowanie się polskości na terenie tego przygranicznego powiatu.

Joanna Stomska

 

 

  

Prasa...

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa