Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

Tarnogórskie świątynie

Kościół w Bobrownikach

Bardzo ciekawe są dzieje jedynej w diecezji gliwickiej parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich. Otóż, sąsiadujące ze sobą osady Piekary Rudne i Bobrowniki Śląskie (dzisiaj razem stanowią jedną z dzielnic Tarnowskich Gór) od samego początku rozwijały się pomyślnie.

Zrazu żadna nie posiadała własnego kościoła. Piekary Rudne należały do parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, zaś Bobrowniki do Rept Śląskich. Droga do kościoła pierwszych wynosiła ok. 4 km, zaś drugich blisko 6 km. Takie odległości utrudniały rozwój życia religijnego mieszkańców.


Główne wejście do świątyni


Toteż od 1894r. zaczęto czynić starania, by wybudować własny kościół i zostać samodzielną parafią. Blisko Bobrownik znajdowały się znane kolonie górnicze: Blachówka, Lazarówka i Segiet - stąd i liczba mieszkańców była wystarczająco wielka, by móc stanowić osobną jednostkę kościelną. Dodatkowo sporo życzliwości w tym względzie okazywał proboszcz z Rept Śl. ks. Hugon Wizy.


Kościół w Bobrownikach
Fot. Jarosław A.Krawczyk

W 1902r., sołtys Bobrownik Józef Kuna zwrócił się w tej sprawie do Kurii Biskupiej we Wrocławiu. Wskazano też teren pod budowę kościoła, który obrano mniej więcej w połowie drogi między Bobrownikami a Piekarami Rudnymi. Ks. kard. Jerzy Kopp, który był wówczas biskupem diecezji, zgodził się na wybudowanie nowego kościoła. Pismem z 26 maja 1910r. zarządził, że w gminie Bobrowniki Śląskie powiat Tarnowskie Góry, ma być wybudowana świątynia, jednakże nie o charakterze kościoła parafialnego czy filialnego, lecz jako kościół-kaplica. Jednocześnie ks. kard. J.Kopp, zaznaczył, że gmina Piekary Rudne odłączona zostaje od Radzionkowa, a Bobrowniki od Rept Śląskich. Od tego też dnia Bobrowniki i Piekary Rudne stanowią samodzielną jednostkę kościelną.

Po załatwieniu wymaganych formalności przystąpiono już w czerwcu 1910r. do pierwszych wykopów. W niedzielę 10 lipca tegoż roku, został poświęcony kamień węgielny pod nowy kościół w Bobrownikach Śląskich. Zarówno kościół, jak i plebanie zaprojektował architekt Karol Korbsch z Tarnowskich Gór.

Budowa szła bardzo sprawnie. Trwała zaledwie 17 miesięcy. Aż nieprawdopodobne, że w tak krótkim czasie powstał jeden z najpiękniejszych kościołów ziemi tarnogórskiej. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał w niedzielę 19 listopada 1911r., proboszcz i dziekan z Radzionkowa ks. Józef Konietzko. W obrzędzie wzięli udział niemal wszyscy mieszkańcy nowej parafii oraz liczne delegacje z całego powiatu. Nowy kościół w Bobrownikach otrzymał tytuł: Przemienienia Pańskiego...

Ks. dr Herbert Jeziorski,
„Dekanat Tarnowskie Góry - Stare Tarnowice”

 

 

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa