Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 5

N U M E R  6   -   2 2   C Z E R W C A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 7

 

Montes na wakacje
600 lat temu
List z Ameryki
Płyta „Nieznanego żołnierza”
Przywilej herbowy
Fundator Herbu
Profesor Henryk Wójcik
Piekarnia Johanna Balli
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. IV
Rys historyczny  wodociągów cz. V
Kolej do Opola
Śląski szmugiel
Srebrny sen Rybki
470 lat Tworoga
Po raz pierwszy na mapie
Kościół w Bobrownikach
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. III
Papierowe dzieje Kalet
800 lat Rept
Śląsk - ziemia uczona
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego cz.II
Tarnogórska prasa cz.III
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.III
Tarnogórskie pieczęcie i herby
Śląskie kamienie cz. V
 

 

Płyta „Nieznanego żołnierza”


Cokół pomnika cesarza Wilhelma I po zniszczeniu
przez powstańców. W tym miejscu umieszczono
płytę Nieznanego Żołnierza

Po wojnie światowej objawił się ruch żywiołowy uczczenia pamięci poległych na polu bitwy obrońców ojczyzny przez składanie w różnych miastach Rzeczypospolitej płyt poświęconych „Nieznanemu Żołnierzowi”. Taki piękny wyraz hołdu i pamięci dla poległych we walkach o wolność Śląska i całej ojczyzny dali także nieznani obywatele naszego miasta, którzy na placu Wolności w nocy z soboty na niedzielę, dnia 9 sierpnia 1925r., złożyli płytę z białego marmuru z napisem” „Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu za ojczyznę i wolność”. Wieść o założeniu płyty rozniosła się po mieście w niedzielę, wcześnie rano, powstańcy natychmiast postawili straż honorową i licznie nadążająca publiczność pokryła płytę wieńcami i kwiatami.

Wobec uchwały osobno utworzonego komitetu została płyta kilka tygodni wcześniej wmurowana w północny mur kościoła parafialnego na zewnątrz, a uroczystość jej odsłonięcia połączono z obchodem święta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, co się odbyło w niedzielę, dnia 11 października 1925r. po nabożeństwie, przy udziale licznej publiczności z panem starostą Żuławskim i dyrektorem Kamieńskiem na czele.

W r. 1926 przyprawiono poniżej płyty Nieznanego Żołnierza tablicę, noszącą nazwiska 95 poległych we walkach o wolność Śląska, powstańców z powiatu tarnogórskiego.

Jan Nowak
Kronika...

 

 

Zamki i pałace

Brynek
Nakło

Herbarz Tarnogórski

Warkocz - Warkotsch
Wrochem
Blacha

Śląskie rzemiosło

Mistrzowie szewcy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa