Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Wyd. Spec.

N U M E R  5   -   1 2   K W I E T N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 6

 

Witamy i Zapraszamy...
700 lat temu
Stanisław Poniatowski
Biały kruk
Za Odrą i Nysą
Dr Tadeusz Zgierski- Strumiłło („Dąb”)
Biskup tarnogórzanom
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego
Piast i Hohenzollern - założyciele miasta Gwarków
Śląska Wielkanoc
Człowiek
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. III
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. II
Rys historyczny  wodociągów cz.IV
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila
Kajzer Wiluś
Tajemnica zaginionej krypty
Skarby szkolnego muzeum
Papierowa historia Czarnej Huty
Tarnogórska prasa cz.II
Sztandar dla 7 Pułku
Poczet śląskich wojewodów
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.II
Śląskie kamienie cz. IV
 

Tarnogórskie święta

Sztandar dla 7 Pułku

17 czerwca 1934r. w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru powiatu strzeleckiego Związku Powstańców Śląskich. W mieście była to wielka uroczystość, a gośćmi honorowymi byli przedstawiciele władz miasta i powiatu tarnogórskiego.

Ufundowanie i poświęcenie sztandaru dla grupy strzeleckiej Związku Powstańców Śląskich było inicjatywą jej zarządu. Miał on wówczas siedzibę w Tarnowskich Górach, a na jego czele stał profesor Henryk Wójcik. Z powiatu strzeleckiego (po 1922r. pozostał się w granicach Niemiec) rekrutował się w III powstaniu śląskim 7 Pułk powstańczy oraz IV batalion 9 Pułku Powstańczego. Stąd ufundowany sztandar nazywano potocznie Sztandarem 7 Pułku Powstańczego.

 

Ślubowanie chorążego Drysia


Wykonanie sztandaru sfinansowano ze składek zebranych tylko wśród samych powstańców. W skład Komitetu, który miał się zająć całą sprawą wszedł prof. Wójcik jako prezes Zarządu oraz prezesi innych grup powiatowych z Hajduk, Królewskiej Huty, Mysłowic, Nowego Bytomia, Rybnika i Świętochłowic. Sztandar został uszyty i wyhaftowany w formie sztandarów pułkowych wojska polskiego przez siostry Boromeuszki z Zakładu Św. Józefa w Tarnowskich Górach. Samą uroczystość zaplanowano na niedzielę 17 czerwca 1934r.


Defilada na Rynku (sztandar bojowy
7. Pułku Powstańczego i sztandar
tarnogórskiego koła Zw. Podoficerów
Rezerwy)

Dzień był słoneczny i ciepły. Wczesnym rankiem pociągami przyjeżdżały pierwsze grupy. Zbiórka została wyznaczona na placu przy dzisiejszej ul. Pokoju. Wśród uczestników były delegacje ze sztandarami polskich towarzystw m.in. grupy tarnogórskiej, opolskiej i gliwickiej Związku Powstańców Śląskich, Związku Strzeleckiego, Oddziału Młodzieży Powstańczej, Towarzystwa Mandolinistów, Towarzystwa „Sokół” oraz Związku Samodzielnych Rzemieślników.


Uroczysty obiad w ogrodzie p. Kukowki

Pochód spod dworca kolejowego z orkiestrą Związku Rezerwistów na czele przeszedł dzisiejszymi ulicami: Piłsudskiego, Krakowską, Rynkiem, Gliwicką do kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na uroczystą mszę. Koncelebrował ją ks. Dwucet z Lublińca wraz z ks. Madli ze Świerklańca oraz generalnym sekretarzem S.M.P. ks. Matuszką.


Wpis burmistrza Antesa do Księgi Pamiątkowej

Po nabożeństwie wszyscy zebrali się przed płytą Nieznanego Żołnierza i Tablicą Pamiątkową ku czci powstańców na placu przy świątyni. Prezes Wójcik złożył kwiaty, a prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich Mastalerz wygłosił krótkie przemówienie. Po przysiędze na sztandar wszyscy wyruszyli w kierunku Rynku.


Złożenie kwiatów pod tablicami przy kościele parafialnym

Na Rynku odbyła się defilada wszystkich zebranych grup i związków, które następnie przeszły do parku strzeleckiego. Jako pierwszy przemówił tam starosta tarnogórski Józef Korol w imieniu, niestety nieobecnego, protektora uroczystości wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. Później zabrał głos Henryk Wójcik. Obydwaj oprócz nawiązania do samej uroczystości wspomnieli także o wówczas bardzo ważnym wydarzeniu, tj. zabójstwie ministra Bronisława Pierackiego. Z okazji tej uchwalono stosowny list-protest.

Kolejnym punktem programu było wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej. Znalazły się tam m.in. autografy starosty Korola, burmistrza Fryderyka Antesa, posła na Sejm RP Jerzego Ziętka.

Uroczystość zakończyła się obiadem w ogrodzie pana Kukowki.
Przed i po 17 czerwca organizatorzy otrzymywali listy z życzeniami. Niektóre były nawet drukowane w prasie, np. o. Michała Porady z klasztoru oo. Franciszkanów w Wieluniu:

„Wielm. Panie Profesorze i Prezesie!
W tej chwili wróciłem z biura prowincjonalnego i widzę na mem biurku leżeć fajniste zaproszenie na uroczystość poświęcenia Waszego sztandaru. Aż mi łzy stanęły w oczach z radości, iż wieluński wielko-strzelczan doznał tak wielkiego zaszczytu, być zaproszonym na fest nielada, ale cóż kiej te łzy radości wnet zamieniły się w perły smutku, a to zkisz tego, że muszę pozostać, ponieważ u nas w niedzielę wielki odpust św. Antoniego. Muszę wygłosić łodpustowe kazanie, a musi być ekstra fajn morowe...
A więc proszę uprzyjmie przyjąć moje usprawiedliwienie, iż osobiście przybyć nie mogę, ale za to całym sercem, duszą i zapałem wielko-strzeleckim będę z Wami...”

opr. Ark
fot. A.Zimnoch ze zbiorów
M.Jaremskiej

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa