Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Wyd. Spec.

N U M E R  5   -   1 2   K W I E T N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 6

 

Witamy i Zapraszamy...
700 lat temu
Stanisław Poniatowski
Biały kruk
Za Odrą i Nysą
Dr Tadeusz Zgierski- Strumiłło („Dąb”)
Biskup tarnogórzanom
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego
Piast i Hohenzollern - założyciele miasta Gwarków
Śląska Wielkanoc
Człowiek
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. III
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. II
Rys historyczny  wodociągów cz.IV
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila
Kajzer Wiluś
Tajemnica zaginionej krypty
Skarby szkolnego muzeum
Papierowa historia Czarnej Huty
Tarnogórska prasa cz.II
Sztandar dla 7 Pułku
Poczet śląskich wojewodów
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.II
Śląskie kamienie cz. IV
 

 

Skarby szkolnego muzeum

Ocalić od zapomnienia pamiątki przeszłości - taka myśl z pewnością przyświecała założycielom i kolejnym opiekunom Muzeum Szkolnego w tarnogórskiej „odzieżówce”.

Sam budynek przy ul. Legionów 35, w którym mieści się szkoła odzieżowa i jej muzeum, jest jedną z wielu zabytkowych budowli Tarnowskich Gór. Pochodzi z II poł. XIX wieku. Już przy wejściu z ulicy na podwórze uwagę naszą przykuwają usytuowane na wysokich postumentach dwie późnobarokowe rzeźby św. Floriana i św. Jana Nepomucena.

 

Fragment kuchni śląskiej, m.in. „Roma z szolkami”


Muzeum Szkolne Z.S.O. znajduje się w zaadoptowanych pomieszczeniach strychu, a całkowita powierzchnia pomieszczeń muzealnych wynosi ponad 140 m2.

Początki muzeum sięgają 1972r., kiedy to z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły mgr Bolesława Bujaka powstała Szkolna Izba Pamięci Narodowej. Pierwszą opiekunką izby była nauczycielka Halina Wróblewska.


Stare maszyny do szycia w dziale
”Przeszłość techniki krawieckiej”

Od 1976r. przez dwanaście lat opiekę nad izbą sprawowały kolejne roczniki klas technicznych wraz ze swoją wychowawczynią Marią Bily-Czopową. Ona to właśnie była pomysłodawczynią gromadzenia pamiątek dotyczących historii szkoły oraz eksponatów związanych z folklorem naszego regionu. Dzięki uczennicom i nauczycielom zgromadziła eksponaty, które dały początek kuchni śląskiej z pocz. XX w. W tym czasie zaczęto też gromadzić elementy oryginalnego śląskiego stroju rozbarskiego takie jak: jakle, kiecki, fartuchy, itp.


Wyposażenie izby do spania

Żarliwą kontynuatorką gromadzenia przedmiotów do szkolnego muzeum była Renata Labus, również nauczycielka tej szkoły. Z jej inicjatywy dokonano także modernizacji i rozbudowy muzeum o kolejne pomieszczenia.

Opiekunką gromadzonych zbiorów była też Bronisława Zając, nauczycielka, która wzbogaciła je wieloma pamiątkami ze swego domu rodzinnego.

Od 1995r. pieczę nad muzeum sprawuje naucz. Celina Romanowska.

Szkolne muzeum gromadzi bardzo różnorodne eksponaty. Wszystkie są zinwentaryzowane i umieszczone w poszczególnych działach. Jest więc dział dotyczący historii szkoły, która może pochwalić się ponad siedemdziesięcioletnią tradycją.

W związku z profilem kształcenia, wyjątkowo bogaty jest dział zatytułowany „Przeszłość techniki krawieckiej”. Znajduje się w nim wspaniała kolekcja żelazek. Są żelazka z duszą, na węgiel drzewny, spirytusowe, gazowe. Obok nich znajduje się ekspozycja maszyn do szycia ręcznego lub nożnego z poł. XIX w. oraz różnorodne narzędzia i przybory krawieckie.

Lekcje historii można przeprowadzić korzystając z informacji i opisanych eksponatów zgromadzonych w części dotyczącej dziejów Górnego Śląska i losów jego mieszkańców w czasie powstań śląskich i II wojny św.

Na podstawie relacji zwiedzających, największym zainteresowaniem cieszy się ta część muzeum, w której zaaranżowane jest wnętrze przedwojennej kuchni śląskiej, izby do spania oraz fragment izby paradnej z pocz. XX w. Jest tu więc szybunek czyli bifyj tj. drewniany kuchenny kredens z pełnym wyposażeniem, roma z szolkami, żeleźniok, jest sofa z dębową nadbudową, szafy typu wertiko itp.

Do ciekawszych eksponatów tego działu zaliczyć można np. komplet chust stroju ludowego tzw. chłopskiego - merinki, szpigle, purpurki itp. - zasuszony i zaszklony mirtowy wianek panny młodej wraz z woniaczką czy lampę z przeciwwagą z jaskółczym gniazdem zawieszoną u sufitu kuchni. Zwiedzający młodzi ludzie być może po raz pierwszy zetkną się z przedmiotami, które kiedyś używano na co dzień jak np. szelki do skarpet czy kosz na chlebowe ciasto. Zwiedzenie tej części muzeum to swoista lekcja etnografii.

Wszystkie zgromadzone eksponaty umożliwiają nie tylko poznanie historii tego regionu, tradycji, kultury, życia obyczajowego itp., ale pomagają odnaleźć w pełni wartości swojej „małej ojczyzny”, pozwalają uzmysłowić swoje „zakorzenienie” w tej społeczności, które daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą.

Romualda Schlagner
Zespół Szkół Odzieżowych
w Tarnowskich Górach

A może ktoś chciałby wzbogacić zbiory naszego muzeum o kolejne eksponaty? Jeśli tak, prosimy o kontakt - tel. 285-40-87. Pod tym numerem można także rezerwować wejścia zorganizowanych grup. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa