Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Wyd. Spec.

N U M E R  5   -   1 2   K W I E T N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 6

 

Witamy i Zapraszamy...
700 lat temu
Stanisław Poniatowski
Biały kruk
Za Odrą i Nysą
Dr Tadeusz Zgierski- Strumiłło („Dąb”)
Biskup tarnogórzanom
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego
Piast i Hohenzollern - założyciele miasta Gwarków
Śląska Wielkanoc
Człowiek
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. III
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. II
Rys historyczny  wodociągów cz.IV
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila
Kajzer Wiluś
Tajemnica zaginionej krypty
Skarby szkolnego muzeum
Papierowa historia Czarnej Huty
Tarnogórska prasa cz.II
Sztandar dla 7 Pułku
Poczet śląskich wojewodów
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.II
Śląskie kamienie cz. IV
 

Tarnogórskie świątynie

Kościół św.
Jana Chrzciciela
i św. Kamila

Na Śląsk przybyli kamilianie 1 sierpnia 1904r. osiedlając się w dzisiejszej dzielnicy Bytomia - Miechowicach. Wielką życzliwość okazał im tutejszy proboszcz, ks. Jan Kubot. Dom w którym zamieszkali rychło zaczął być za mały, to też zaczęli poszukiwać innej siedziby. Aby dzieło św. Kamila mogło się należycie rozwijać, pragnęli posiadać klasztor z prawdziwego zdarzenia. Po wielu perypetiach zdecydowano wybudować klasztor, kościół i szpital w Tarnowskich Górach.

 

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Kamila de Lelis

Pomogli w tej sprawie: proboszcz tarnogórski, ks. Franciszek Kokot, przeznaczając na ten cel wszystkie swoje oszczędności, zaś hrabia Henckel von Donnersmarck z Nakła podarował teren pod budowę. 3 czerwca 1906r. odbyło się liturgiczne poświęcenie kamienia węgielnego pod zabudowania wspomnianych obiektów, przez ówczesnego dziekana i proboszcza radzionkowskiego ks. Józefa Niecko.

Budowa posuwała się zadziwiająco szybko naprzód. 19 października 1906r. całość była już w stanie surowym. Pierwszych pacjentów przyjęto w liczbie 14, już 3 maja 1907r. Niebawem też nastąpiło uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku całego kompleksu zabudowań. Stało się to pod przewodnictwem generała zakonu o. Vido w uroczystość Zielonych Świąt, dnia 11 czerwca 1907r. Zatem tempo budowy było iście rekordowe.

Budowniczym był mistrz Dziuba, zaś duszą całego przedsięwzięcia doświadczony i ofiarny kamilianin, o. Adams, który wcześniej wybudował klasztory w Essen-Heidhausen i Wiedniu.

(...)Ojcowie kamilianie prowadzili również pracę duszpasterską wśród chorych, a także służyli chętnym do korzystania z ich kościoła będącego pw. Św. Jana Chrzciciela i Kamila de Lellis. Samodzielną placówkę duszpasterską, wydzieloną z parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach utworzono przy tym kościele w 1941r. W dotychczasowych jej dziejach najdłużej proboszczował tutaj pochodzący z sąsiednich Bobrownik (Piekar Rudnych) ks. Paweł Bendkowski.

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1942r. natomiast zgonów od 1944r.

Ks. dr Herbert Jeziorski,
„Dekanat Tarnowskie Góry”,
Bytom-Sucha Góra 1995
Opr. AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa