Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Wyd. Spec.

N U M E R  5   -   1 2   K W I E T N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 6

 

Witamy i Zapraszamy...
700 lat temu
Stanisław Poniatowski
Biały kruk
Za Odrą i Nysą
Dr Tadeusz Zgierski- Strumiłło („Dąb”)
Biskup tarnogórzanom
Rozwój techniki i przemysłu tarnogórskiego
Piast i Hohenzollern - założyciele miasta Gwarków
Śląska Wielkanoc
Człowiek
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939 cz. III
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. II
Rys historyczny  wodociągów cz.IV
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila
Kajzer Wiluś
Tajemnica zaginionej krypty
Skarby szkolnego muzeum
Papierowa historia Czarnej Huty
Tarnogórska prasa cz.II
Sztandar dla 7 Pułku
Poczet śląskich wojewodów
Tarn. Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych cz.II
Śląskie kamienie cz. IV
 

 

700 lat temu

W 1300r. nie zmieniło się wiele w porównaniu z 1200r. Nadal najważniejszą osadą były Repty. Dokument ks. Władysława z 1247r. umożliwiał - jak twierdzi prof. Jan Drabina - rozwinięcie się osady w ośrodek miejski. Nie powstałby wówczas Bytom, a i nie wiadomo czy szansę na powstanie miałyby Tarnowskie Góry. Kto wie?

Około 1325r. powstała „urzędowo” - jak określa to ks. dr Herbert Jeziorski - parafia w Reptach. Pierwszym znanym z imienia proboszczem, był urzędujący rok później ks. Witoslaus. Świętopietrza zapłacił wtedy tyle co Piekary (dziś Piekary Śląskie).
Okoliczne ziemie od dwudziestu lat były pod władaniem księcia Bytomia i Koźla Kazimierza II. To on jako pierwszy pośród wszystkich książąt polskich uznał w 1289r. zwierzchność króla czeskiego Wacława II. Ten ostatni - podporządkowujący sobie coraz więcej ziem polskich - w sierpniu 1300r. został koronowany w Gnieźnie przez arcybiskupa Jakuba Świnkę na króla Polski. Rozbicie dzielnicowe w Polsce zbliżało się ku swemu końcowi, na Górnym Śląsku raczej nie.

Na Węgrzech od 1290r. panował król Andrzej III Wenecki. Wraz z jego śmiercią 14 stycznia 1301r. wygasła w linii męskiej tamtejsza pierwsza narodowa dynastia Arpadów.

Rozbicie dzielnicowe panowało na wschód i zachód od ziem polskich. Ruś podzielona była pomiędzy Rurykowiczów. Podobnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie rządzili Gryfici, w Brandenburgii należącej do książąt z dynastii askańskiej oraz w Miśni i na Łużycach pod panowaniem Wettynów.

Papieżem od 1294r. był ambitny Bonifacy VIII. W Niemczech od 1298r. rządził król Albrecht I Habsburg - zajęty walką o wpływy w cesarstwie, nie rywalizował z papieżem. Dla Bonifacego groźniejszy był Filip IV Piękny od 1285r. król Francji. Powodem było pytanie, która władza jest ważniejsza: duchowna czy świecka. W wojnie szykowano najcięższe wówczas bronie: oskarżenia o herezję, sodomię, klątwy, itp.

Chyba niezauważony pozostał wówczas fakt, że w 1301r. mało znany wódz niewielkiego plemienia Turkmenów w zachodniej Anatolii, Osman I pokonał pod Nikomedią wojska bizantyjskie cesarza Andronika II Paleologa. Odtąd Turcy mieli odbierać po kawałku ziemie Bizancjum.

AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa