Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

Tarnogórskie parafie

Parafia św.
Marcina Biskupa
i Wyznawcy

Tarnowice po raz pierwszy wspomniano w dokumentach z 1313r. To obok Rept jedna z najstarszych części współczesnych Tarnowskich Gór. Osobna parafia została erygowana w 1415r. Z parafii repeckiej odłączono wówczas obok Tarnowic także Sowice, Lasowice, Rybną i Strzybnicę. W tym samym okresie wybudowano murowany kościół p.w. św. Marcina. Świątynia w latach 1570-1608 była w posiadaniu protestantów.

W czasie wojny trzydzietoletniej po-wstała osobna parafia na terenie samego miasta Tarnowskie Góry. W 1707r. kościół w Starych Tarnowicach rozbudowano. Rok później konsekrowano.
W XIX wieku z terenu parafii wydzielono osobną w Strzybnicy. Na przełomie XIX i XX wieku zbudowano nowy kościół parafialny pw. św. Marcina. Fundatorem tej świątyni był hrabia Henckel von Donnersmarck. W ostatnim stuleciu powstały kolejne osobne parafie w: Lasowicach, Sowicach i Opatowicach. Wśród parafialnej dokumentacji są jedne z najstarszych zachowanych w mieście księgi metrykalne. Księgę chrztów prowadzi się od 1691r., zgonów od 1734r., a ślubów od 1765r.

Na terenie obok kościoła parafialnego jest zabytkowa świątynia pw. św. Marcina - najstarsza na terenie miasta - oraz trzy kaplice: p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Domu Opieki Społecznej, p.w. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu nr 3 oraz p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w GCR "Repty".

AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa