Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

Górnośląscy Piastowie

Kazimierz I, Mieszko II

Spadkobiercą Mieszka został jego jedyny syn Kazimierz I. Jak podają źródła był on władcą Raciborza i Opola, gdzie przeniósł swą siedzibę. Możliwe, że ten ostatni gród dostał się w jego władanie tuż po śmierci ojca i z pomocą jego niedawnych przeciwników, a sojuszników Kazimierza, czyli Leszka Białego kolejnego księcia Krakowa oraz Odona, księcia Wielkopolski.

Księstwo Kazimierza składało się z różnych ziem. Przez większość swego panowania książę skupił się na sprawach gospodarczych i kulturalnych. Naśladował Henryka Brodatego w lokowaniu miast. Na prawach gości osadził osadników niemieckich w Opolu i Raciborzu. Zgodził się na założenie Leśnicy przez swojego kanclerza Sebastiana. Zezwolił na powstanie na prawie niemieckim Ujazdu nad Kłodnicą oraz osadzenie kolonistów niemieckich w Białej Prudnickiej.

Na prośbę zakonu norbertanek przeniósł ich siedzibę z Rybnika do Czarnowąsów koło Opola. Wybudował im klasztor i bogato uposażył. Wedle tradycji sprowadził do Cieszyna benedyktynów. Kazimierz zmarł w 1230 r.

Przeciw Mongołom

Po śmierci Kazimierza opiekę nad księstwem, wdową księżną Wiolą i młodymi książętami Mieszkiem oraz Władysławem przejął Henryk Brodaty. Dopiero po jego śmierci Mieszko II zwany Otyłym przejął władzę nad księstwem opolskim.

Na czas jego rządów przypadła pierwsza dosyć niespodziewana i raczej niechciana wizyta Mongołów, zwanych także często Tatarami. Na początku marca koło Raciborza Mieszkowi udało się pokonać jeden z oddziałów najeźdźców. Zanim przyszła reszta ich armii wycofał się do Legnicy, gdzie zbierało się wojsko Henryka Pobożnego. Gdy doszło 9 kwietnia 1241 r. do bitwy Mieszko nagle wycofał swe oddziały z pola walki. Ten nieoczekiwany krok doprowadził do paniki wśród polskiego rycerstwa. Henryk Pobożny poległ. Po wycofaniu się Mongołów z Polski powrócił do księstwa.

Wciągu swego panowania Mieszko wspierał wiele zakonów. Dominkanom w Raciborzu dołożył na ukończenie kościoła. Joannitom przekazał Cisko koło Koźla oraz Maków, gdzie powstały zakonne komandorie. Krzyżakom zapisał w testamencie 100 grzywien. Później zakon ten powołując się na ten zapis wysuwał pretensje do zamków w Cieszynie, Koźlu i Raciborzu. Wspierał także cystersów z Lubiąża, kolegiatę św. Krzyża w Opolu oraz szpital św. Ducha we Wrocławiu. Zmarł w 1246r.

AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa