Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

 

Bractwo Św. Barbary

Dla pomocy proboszczom tarnogórskim sprowadzeni zostali w 1675r. ojcowie jezuici. Ich głównym celem było wówczas hamowanie rozszerzania się protestantyzmu. Tam zaś gdzie już istniał, prowadzenie pracy misyjnej i oświatowej. Założyli oni w Tarnowskich Górach szkołę, której wysoki poziom skłonił nawet protestantów do posyłania tam swoich synów.


Pani Barbara Babirecka podczas odczytu


Swoim zwyczajem założyli także Bractwo Św. Barbary. Przybycie w 1721r. do tarnogórskiej parafii proboszcza ks. Andrzeja Augustyna Ziebrowskiego - także gorliwego czciciela tej świętej - spowodowało wielkie upowszechnienie się kultu św. Barbary. Do kościoła parafialnego dobudowano kaplicę św. Barbary, w której bractwo mogło mieć swoje nabożeństwa.

Ksiądz Ziebrowski napisał do Stolicy Apostolskiej z prośbą o oficjalne zatwierdzenie istniejącego już Bractwa. Nie wiadomo kiedy to uczynił. Odpowiedź jaka przyszła na ręce biskupa krakowskiego (parafia tarnogórska wraz z całym dekanatem bytomskim należała do diecezji krakowskiej) była datowana na 21 marca 1747r.

Bulla papieska spełniała prośbę proboszcza Ziebrowskiego. A oto jej najważniejsze wyjątki:

„Benedykt XIV papież na wieczną rzeczy pamiątkę. ponieważ, jak dowiedzieliśmy się, w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła miasta Tarnowskich Gór, krakowskiej diecezji, istnieje bogobojne Bractwo obojga płci wiernych w Chrystusie pod wezwaniem św. Barbary (...), którego bracia i siostry usiłują dokonywać jak najliczniejszych dzieł pobożności i miłosierdzia, My (...) ufni w Miłosierdzie Boga Wszechmogącego (...) udzielamy odpustu zupełnego...”

Tu następowało długie wyliczanie różnych okoliczności, w jakich można było uzyskać odpusty; z uczynków miłości bliźniego wymieniono m.in.: ugoszczenie ubogich, godzenie zwaśnionych, nawracanie ludzi źle czyniących.

Można sobie wyobrazić, jakie wówczas wrażenie musiała wywołać Bulla Papieska, bo przecież i obecnie byłoby to wielkim przeżyciem dla parafian.

Fakt nadejścia bulli papieskiej - mądry proboszcz wraz z jezuitami postanowili (ze względu na protestanckie władze miejskie) jak najlepiej wykorzystać oraz nadać mu odpowiednią wagę i rozgłos. Dlatego uroczyste ogłoszenie Bulli Papieskiej wyznaczono na dzień 15 sierpnia, tj. w święto Wniebowzięcia NMP.

Założono Księgę Bractwa, w której zapisywano członków. Księgę opatrzono łacińskim, długim - jak to wówczas było w zwyczaju - tytułem, którego początek, w polskim tłumaczeniu, brzmiał:
„Album bractwa św. Barbary Dziewicy PATRONKI TEGO MIASTA dla szlachetnego współzawodnictwa założonego...”

Dowiadujemy się stąd o rzeczy bardzo ważnej: św. Barbara obrana została za patronkę całego miasta, a nie tylko Bractwa. Tak zatem kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach stał się centrum kultu św. Barbary i stąd szybko się rozszerzał...

Barbara Babirecka
Fragment odczytu wygłoszonego w dn. 2 XII 2000r

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa