Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

 

Hotel z górniczą przeszłością

„Wolne Miasto Górnicze” - taką nazwę nosił jeden z trzech hoteli znajdujących się w latach międzywojennych w Tarnowskich Górach.

Znajdował się w pobliżu Rynku, przy dzisiejszej ulicy Opolskiej. Nie tylko nazwa hotelu związana była z przeszłością górniczą miasta, ale również wystrój jego wnętrz. Do domu tego trafił latem 1924 roku i swe wrażenia opisał na łamach jednego z ukazujących się w tym czasie w Tarnowskich Górach tygodników, świeżo przybyły do miasta gwarków z Małopolski, inżynier Feliks Piestrak, dyrektor szkoły górniczej. W felietonie, którego tematem były zabytki Tarnowskich Gór, tak pisał inż. Piestrak o wizycie we wspomnianym hotelu, a ściślej mówiąc, w ogólnie dostępnej, znajdującej się w nim restauracji:

„... zwilżając wyschłe gardło znakomitem piwem Tychowskim, odczytujemy z lubością napisy na ścianach i przyglądamy się rzewnym obrazom z życia górniczego, w czarnym rysunku na ścianach rozmieszczonym”. Obrazy te,których dokładniej inż. Piestrak niestety nie opisuje, według jego opinii były” wcale nie banalne, lecz pełne górniczej poezji, pomagały przenosić się myślą do zarania górnictwa tarnogórskiego i do tego ongi kwitnącego miasta, wzniesionego na polu kruszcowem...” Napisy/w j. niemieckim/,znajdujące się wówczas na ścianach, związane były również z górnictwem. Inż. Piestrak podał tłumaczenia niektórych z nich, chcąc „zachować je dla potomności”. Jeden z nich, w przekładzie Feliksa Piestraka, brzmiał następująco:

Na świecie całą duszą, ciałem,
Górnicze życie ukochałem:
Gdyż skarb co w wiecznym śnie spoczywa,
Z głębiny ziemi on dobywa.”


Nie ma już niestety, we współczesnych Tarnowskich Górach hotelu „Wolne Miasto Górnicze” z interesującą, przyciągającą gości restauracją. W historycznym budynku dawnego hotelu znajdują się obecnie liczne firmy, sklepy...

Może nadejdą czasy, w których będzie on pełnił znowu swą dawną rolę - funkcja ekskluzywnego hotelu, którego z pietyzmem odtworzone wnętrza, przypominać będą, jak dawniej, górniczą przeszłość Tarnowskich Gór.

Teresa Nogaj

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa