Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

 

Saskie wizyty
i tarnogórskie rachunki

Można powiedzieć, że każda wizyta saskiego pretendenta w Tarnowskich Górach nie wróżyła nic dobrego. Najpierw trzeba było wydać spore sumy na przywitanie gościa, potem jakoś zbiegem okoliczności zawsze było sporo do płacenia żołnierzom cesarskim, którzy stacjonowali w pobliżu.

Na początku swego istnienia Tarnowskie Góry zwolniono od płacenia na wojsko i wszelkich innych świadczeń wojennych. Jednak w okresie wojny trzydziestoletniej nastąpiła zmiana.
Po jednym z napadów na miasto wprowadzono stałą opłatę na żołnierzy nazywaną początkowo "obronne". Jeżeli w mieście stacjonowało wojsko, na kwaterę główną najczęściej zajmowano ratusz. Samych żołnierzy lokowano wśród mieszczan na tzw. "stancji".

W księgach rachunkowych znajdowała się stała pozycja wydatków żołnierskich AußGab Auff Allerhandt Kriegeß Nothürfft. Wydatki tam notowane wiązały się ze stacjonowaniem nad granicą państwa (niedaleko Tarnowskich Gór przebiegała granica z Rzeczpospolitą) wojsk cesarskich. Te zaś przybywały gdy w Europie były kłopoty.

Po raz pierwszy większe kwoty wydatkowano w latach 1694-1698. Najwięcej w 1696r. - ponad 400 florenów. Dla kasy miasta była to kwota niemała jeśli pamiętamy, iż cały roczny dochód miasta wynosił 1936 florenów. Przez większość lat wydatki na wojsko nie przekraczały kwoty ok. 50 florenów. Był to okres wojny Austrii z Turkami oraz walki o tron w Rzeczpospolitej pomiędzy Augustem II i zwolennikami ks. Contiego. Habsburgowie byli zwolennikami Sasa.

Ponownie większe wydatki zanotowano w latach 1709-1719. Wiązało się to także z sytuacją w Rzeczpospolitej (sprawa konfederacji tarnogrodzkiej), konfliktem pomiędzy Szwecją i Saksonią oraz zamiarami Austrii przystąpienia do walki po stronie tej ostatniej. Na początku 1719r. cesarz Karol VI Habsburg, król angielski Jerzy I i król polski August II zawarli sojusz przeciwko Szwecji.

Kolejny wzrost tarnogórskich wydatków na żołnierzy odnotowano w latach 1734-1738. W Rzeczpospolitej ponownie wybuchła wojna domowa o tron. Tym razem pomiędzy zwolennikami Sasów i Leszczyńskiego. W ostatnich latach panowania Habsburgów na Śląsku największą roczną kwotę ponad 488 florenów wydano na wojsko w 1734r. Wyjątkowo nie zanotowano wydatku na ten cel w 1737r. Prawdopodobnie wiązało się to z epidemią tyfusu panującą wówczas w mieście. Można sądzić, iż wojsko nie stacjonowało w pobliżu.

Wojna to kosztowna rzecz.

AK-P

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa