Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  4   -   2 1   G R U D N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Wyd. Spec.

 

Święta końca wieku
Przebywał tu Józef Wybicki
Książęcy nagrobek - odnaleziony
800 lat temu
Kolęda w magistracie
Dr Bronisław Hager
Do czytania i oglądania
Huta Sowicka
Dom Pod Lipami
Saskie wizyty i tarnogórskie rachunki
Alfred Karch - kamilianin niezwykły
Dworzec kolejowy
Robert Kurpiun - zapomniany pisarz
Chadecja na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-39 cz. II
Tarnowskie Góry - miastem turystycznym. Koncepcja z lat 30- tych
Mistrzowie chleba i ciastek
Rys historyczny  wodociągów cz.III
Hotel z górniczą przeszłością
Bractwo Św. Barbary
Tarnogórska prasa
Plebiscyt 1921r. w Tarnowskich Górach
Kuźnica nauczycielskich kadr
Wojciech Korfanty
Między Polakami a Niemcami
Repty Norbertanów
Pytanie o przyszłość
Gmina Ożarowice
Śląskie kamienie cz. III
 

 

Kolęda w magistracie

W grudniu i styczniu, tradycyjnie, w całej Polsce, w różnych środowiskach odbywają się spotkania opłatkowe.


Spotkanie opłatkowe z 1936 roku

W zbiorach Muzeum w Tarnowskich Górach znajduje się fotografia, która dla miłośników historii miasta jest prawdziwą „perełką”. Utrwalone zostało na niej pierwsze w Tarnowskich Górach spotkanie opłatkowe członków Magistratu, Rady Miejskiej, urzędników i robotników miejskich. Odbyło się ono, z inicjatywy burmistrza Fryderyka Antesa w dniu 9 stycznia 1936 roku , w tzw. dużej sali Domu Ludowego.

Opracowując fotografię, podczas wertowania roczników przedwojennej prasy tarnogórskiej, natrafiłam szczęśliwie na relację z tego szczególnego, pełnego uroku wieczoru, którego gośćmi byli m.in. ks. prałat Michał Lewek, i starosta powiatowy Paweł Mierzwa. W pięknie udekorowanej, dużej sali, przy sięgającej sufitu choince zgromadziło się ponad 100 osób. Za stołem prezydialnym, w środku, zasiadł ks. Lewek, a po obu jego stronach burmistrz Tarnowskich Gór - Fryderyk Antes oraz starosta tarnogórski Paweł Mierzwa (obaj, rodowici Ślązacy, byli z wykształcenia prawnikami). Podczas śpiewania kolęd przygrywała tarnogórska orkiestra Związku Rezerwistów.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim powitaniem „wszystkich obecnych” przez burmistrza Antesa oraz odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Następnie ks. Lewek, w asyście księży wikarych odmówił modlitwy błogosławieństwa kolędowego. Przy okazji wyraził swą radość, że pierwszy raz w dziejach administracji miejskiej odprawia się tak ładną kolędę pod Bożym drzewkiem, płonącymi światłami i życzył szczęśliwego nowego roku. Później łamano się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne. Kolejnym punktem uroczystości były krótkie przemówienia przewodniczącego Rady Miejskiej inż. Jasiulka, oraz starosty powiatowego Pawła Mierzwy, który wyraziwszy swą radość, że uczestniczy w tak pięknej uroczystości, prosił, ażeby tę piękną, polską tradycję kolędową pielęgnować.

Po odśpiewaniu jeszcze paru kolęd, spotkanie zakończył burmistrz Antes, który przy okazji życzeń noworocznych dla zebranych, złożył sprawozdanie z pracy Magistratu, zaznaczając przy tym, że czyni to celowo, ażeby i najmniejszy pracownik czy robotnik wiedział, że i on się przyczynił do tego rezultatu.

Na fotografii utrwalony został moment szczególny, radosny - niepowtarzalna atmosfera świąt Bożego Narodzenia w Tarnowskich Górach w latach trzydziestych mijającego wieku.
Fotografia przywołuje również pamięć o wielu wspaniałych ludziach tamtych lat, wśród których znajduje się m.in. ks. Michał Lewek, długoletni proboszcz w Tarnowskich Górach oraz Fryderyk Antes, pierwszy w II Rzeczypospolitej polski burmistrz Tarnowskich Gór

Teresa Nogaj

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa