Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  3   -   9   W R Z E Ś N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 4

 

Gwarki, Gwarki
Na biurku hrabiego
Rynek w Tarnowskich Górach
Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze
Prof. Władysław Babirecki - tarnogórska legenda
Maria Pańczyk
Ostatnia wizyta                 polskiego króla
Ela, Władek, Benek...
Pierwszy na Górnym Śląsku
Mistrzowie rzeźnicy i wędliniarze
Idziemy jak Ojce
Pałac w Rybnej
Rys historyczny  wodociągów cz.II
Tarnogórskie Bractwo Strzeleckie
Gmina Krupski Młyn
Gmina Tworóg
Tradycja sięga                     ponad 80 lat
Chemia w mieście
Patron Lasowic
 

Biblioteka miejska

Tradycja sięga ponad 80 lat

Ponad 80 lat temu powstała w Tarnowskich Górach pierwsza polska biblioteka. Założono ją 3 maja 1919 roku z inicjatywy Towarzystwa Czytelni Ludowych - instytucji aktywnie działającej na terenie Górnego Śląska od końca XIX wieku.


Biblioteka - okres międzywojenny

Początki tarnogórskiej placówki były skromne. Biblioteka mieściła się w mieszkaniu Jana Nowaka, a następnie w "Hotelu pod Ulem". W 1925 roku została przeniesiona do Domu Ludowego (dzisiaj Tarnogórskie Centrum Kultury), gdzie zajmowała jeden pokój. Pierwszymi bibliotekarzami byli: Jan Nowak - księgarz, poźniejszy kronikarz Tarnowskich Gór oraz Anna Kazimierowska - nauczycielka.

Trudności lokalowe, przy stale wzrastającym księgozbiorze, uniemożliwiły sprawne funkcjonowanie placówki. Sytuacja poprawiła się dopiero, gdy władzę w mieście przejął polski burmistrz Fryderyk Antes (sprawował tę funkcję od 1934 roku po Niemcu Leopoldzie Michatzu). Zadecydował o przekazaniu TCL całego piętra Domu Ludowego. Od tego momentu następuje rozwój placówki. Utworzono wypożyczalnię z prawdziwego zdarzenia oraz czytelnie: naukową, czasopism oraz dla dzieci. Ta ostatnia była jedną z nielicznych w całej Polsce (wzmianki o niej znalazły się w prasie ogólnopolskiej). Zaopatrzona w 4500 książek i czasopism, nowocześnie urządzona oprócz tradycyjnych funkcji spełniała również rolę świetlicy, gdzie wyświetlano przeźrocza i filmy dla dzieci.

W II połowie lat trzydziestych biblioteka tarnogórska była jedną z najlepiej wyposażonych i prowadzonych w całym województwie. Liczba czytelników dochodziła do 900, co stanowiło najwyższy procent w stosunku do liczby mieszkańców miasta na całym Górnym Śląsku.

Swój sukces biblioteka zawdzięczała przede wszystkim pracy jej długoletniego kierownika. Był nim Jan Miłowanow - człowiek, który traktował swoją pracę jak misję życiową. Mimo, że był bezrobotny pracował w TCL społecznie. Niezwykle zaangażowany, organizował prelekcje, wykłady i liczne spotkania mające na celu rozwój czytelnictwa w mieście. Inicjował zbiórki pieniędzy na zakup nowych książek. W parku miejskim latem urządzał czytelnię na świeżym powietrzu. Dbał również o rozwój księgozbioru. W okresie 1918-39 liczba książek w bibliotece wzrosła dziesięciokrotnie.

W czasie wojny udało się zabezpieczyć najcenniejsze zbiory biblioteczne. W 1945 roku księgozbiór przejęła Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Zamkowej.

Joanna Stomska

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa