Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  3   -   9   W R Z E Ś N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 4

 

Gwarki, Gwarki
Na biurku hrabiego
Rynek w Tarnowskich Górach
Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze
Prof. Władysław Babirecki - tarnogórska legenda
Maria Pańczyk
Ostatnia wizyta                 polskiego króla
Ela, Władek, Benek...
Pierwszy na Górnym Śląsku
Mistrzowie rzeźnicy i wędliniarze
Idziemy jak Ojce
Pałac w Rybnej
Rys historyczny  wodociągów cz.II
Tarnogórskie Bractwo Strzeleckie
Gmina Krupski Młyn
Gmina Tworóg
Tradycja sięga                     ponad 80 lat
Chemia w mieście
Patron Lasowic
 

Gmina Tworóg

Gmina Tworóg

 

zajmuje obszar 12 492 ha,
w tym:
71,84% stanowią lasy
22,31% użytki rolne,
Swym zasięgiem administracyjnym
obejmuje 10 miejscowości,
Tworóg - stolica Gminy
Boruszowice • Brynek • Hanusek • Koty • Mikołeska Świniowice • Nowa Wieś Tworoska • Połomia • Wojska
Obszar Gminy zamieszkuje
ok.
8500 mieszkańców

Wieża ciśnień

Ciekawostki
krajoznawczo-turystyczne

Obszary Gminy Twaróg posiadają wiele walorów rekreacyjno-krajobrazowych. Jest to teren przede wszystkim sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury. Znajduje się tu

Park krajobrazowy

w Brynku. Kiedyś w tym miejscu był las. W 1829 roku właściciele pałacu Donersmarckowie, zaprojektowali park wykorzystując naturalny krajobraz. Stąd stoją tu kilkusetletnie dęby, którym towarzyszy wiele gatunków egzotycznych roślin i kwitnących drzew sprowadzonych z zagranicy.

Dziś park w Brynku stanowi cel wycieczek szkolnych. Rośnie tam ponad siedemset gatunków roślin. Wiele z nich pochodzi z Ameryki Południowej, Australii, Japonii, Afryki i całej Europy. W alpinarium można obejrzeć około 200 gatunków roślin skalnych, typowo górskich oraz sporo gatunków tworzących kobierce. Wyglądają one szczególnie pięknie wiosną, gdy wśród kamieni rozkwitają setkami barwnych plam. Na kolistej pergoli oczy zwiedzających cieszą okazałe pnącza. Jeziorko otaczają skupiska różaneczników i azalii, przepiękne okazy magnolii, rajskich jabłoni, berberysów, cisów, wiele odmian świerków, liczne gatunki dębów, klonów i lip. Bogactwo roślin, kwitnących od wiosny do jesieni, gwarantuje niepowtarzalne wrażenia każdemu, kto przekracza bramę ogrodu.
 

Zabytki architektury

Celem turystycznych wypraw dla wszystkich miłośników historii mogą stać się piękne, dobrze zachowane obiekty zabytkowe.

Tworóg - na ulicy zamkowej znajduje się pałac klasycystyczny z połowy XVIII wieku. Obecnie jest siedzibą Urzędu Gminy. Pałac został wzniesiony w miejscu zamku, wzmiankowanego w 1679 roku. Jest budowlą piętrową, podpiwniczoną, murowaną z cegieł, otynkowaną, zbudowaną na planie prostokąta frontem na południe, z ryzalitami skrajnymi i charakterystycznym ryzalitem frontowym. Ryzalit ten zamyka głęboka, półkolista wnęka na całości budynku, ozdobiona w podniebieniu dekoracją stiukową oraz balkonem na wysokości piętra, wspartym na żeliwnych kolumnach - ostatnim wytopem huty tworogowskiej. Ryzalit środkowy zwieńczony został falistym szczytem z wazonem, zaś ryzality boczne elewacji zamknięta trójkątnymi szczytami. Przy pałacu znajduje się skromny park o powierzchni 2,8 ha, a w nim znajduje się późnobarokowa kapliczka z 1796 r. - z kopułą z latarnią, kryta gontem - i zabytkowe drzewa. Obok parku - oficyna pałacowa z połowy XIX wieku, a obok mostu na rzece Stole - kapliczka z początku XIX wieku. Niedaleko pałacu stoi neobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego z 1815 r., przebudowany w 1906 r., z bardzo ciekawym wnętrzem. Przy ulicy Wolności 1 dawny przytułek z 1826 r. -"szpital". Naprzeciw - kamienica z 1880 r. Na uwagę zasługuje również pompa strażacka z 1900 roku, budynek szkoły podstawowej z okresu międzywojennego, dworzec kolejowy z ok. 1860 r. , a także dawna nastawnia kolejowa z 1914 r., wieża ciśnień z 1900 r., budynek mieszkalny z 1880 r. Na rozwidleniu ulic Lubliniecklej i Kotowskiej - kapliczka ku czci św. Jana Nepomucena z 1828 r.

Brynek - przy głównej trasie Katowice - Poznań zlokalizowany zespół pałacowo-parkowy, założony w 1829 roku przez księcia zu Hohenlohe-Ingelfingen, obecnie Technikum Leśne. Do eklektycznego pałacu dobudowano w 1872 r. skrzydła, a w latach 1905-1908 znacznie przebudowano, uzyskując dwupiętrową budowlę z narożnymi wieżami; w portyku znajduje się kartusz herbowy. Przy pałacu znajduje się kaplica, w której od 1991 roku ponownie odbywają się nabożeństwa. Pałac położony jest w 36-hektarowym parku krajobrazowym, również uznanym za zabytek; z wyodrębnionym ogrodem botanicznym i występującą w zwartym skupisku ilością 3,5 tysiąca gatunków roślin. Do ciekawostek zaliczyć można lipę drobnolistną o obwodzie 352 cm i 5 dębów szypułkowych o obwodach 381 -540 cm. Do kompleksu pałacowego należą również zabudowania gospodarcze z lat 1906-1910 wraz z wieżą ciśnień z bramą przejazdową i zegarem oraz dwiema stróżówkami przy bramach.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa