Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  3   -   9   W R Z E Ś N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 4

 

Gwarki, Gwarki
Na biurku hrabiego
Rynek w Tarnowskich Górach
Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze
Prof. Władysław Babirecki - tarnogórska legenda
Maria Pańczyk
Ostatnia wizyta                 polskiego króla
Ela, Władek, Benek...
Pierwszy na Górnym Śląsku
Mistrzowie rzeźnicy i wędliniarze
Idziemy jak Ojce
Pałac w Rybnej
Rys historyczny  wodociągów cz.II
Tarnogórskie Bractwo Strzeleckie
Gmina Krupski Młyn
Gmina Tworóg
Tradycja sięga                     ponad 80 lat
Chemia w mieście
Patron Lasowic
 

 

„Idziemy jak Ojce”

Pątniczy łańcuch pokoleń który tworzą mieszkańcy Tarnowskich Gór, udający się corocznie, od 1576 roku do Piekar w dziękczynnej pielgrzymce ślubowanej, wzbogacił się o kolejne ogniwo - uczestników pielgrzymki roku 2000.


Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór
do Piekar. Msza św. w Bazylice.

W tegorocznej pielgrzymce, w Roku Wielkiego Jubileuszu, w niedzielę 2 lipca o godz. 6.30 , wyruszyło z Tarnowskich Gór do Piekar ponad 200 osób. Liczna grupa mieszkańców miasta gwarków udała się w tym dniu do sanktuarium piekarskiego autobusami, samochodami i rowerami.

Z pielgrzymami szedł proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. prałat Zygmunt Trocha. Byli górnicy w galowych mundurach, niesiono sztandary i proporce.

O godz. 10.30 odbyła o się w przepełnionej bazylice msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. prałat Zygmunt Trocha. Później odbyły się spotkania modlitewne na Kalwarii oraz nieszpory, po których pielgrzymi udali się w drogę powrotną do Tarnowskich Gór. Warto wspomnieć o serdecznym powitaniu pielgrzymów tarnogórskich w Piekarach przez kustosza sanktuarium. ks. prałata Władysława Nieszporka oraz o wspaniałym kazaniu podczas mszy św., które wygłosił ks. Krzysztof Sitek, który przed laty był wikarym w Tarnowskich Górach.

Pogoda tym razem dopisała. Nie było dokuczliwego upału, jak w roku poprzednim, ani ulewnego deszczu." Tylko w drodze powrotnej trochę kropiło, ale i tak było fajnie"- mówi wspominając tegoroczną pielgrzymkę, jedna z najstarszych jej uczestniczek, 79 - letnia pani Gertruda Szewczyk. Na pielgrzymkę "ślubną " po raz pierwszy poszła w 1926 roku z ponad osiemdziesięcioletnią wówczas prababcią, Jadwigą Szulc, która urodziła się w I połowie ubiegłego stulecia, a zmarła w Tarnowskich Górach w latach 30. XX wieku, mając 961at.

Do grupy najmłodszych uczestników pielgrzymki roku 2000 należał 10-letni Dominik Ochman. Jego pradziadek, Stanisław Ochman postać zasłużona w dziejach Tarnowskich Gór, o którym wspominają publikacje związane z historią miasta, a biogram umieszczony jest w Encyklopedii Powstań Śląskich, w 1926 roku, w 250-lecie pielgrzymki był członkiem kilkuosobowego Komitetu, który tę jubileuszową pielgrzymkę przygotowywał.: Dominik więc, podobnie jak pani Gertruda i wielu innych mieszkańców miasta, udziałem w lipcowej " ślubnej procesji", kontynuuje tradycje swych przodków, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Liczny udział dzieci i młodzieży w tegorocznej pielgrzymce, wzrastające zainteresowanie jej dziejami świadczą, że ludność Tarnowskich Gór również w trzecim tysiącleciu będzie" wierna Piekarskiej Maryi i tradycji przodków" że kultywowana przez kilka wieków tradycja nie tylko nie zginie, ale coroczne ogniwa " łańcucha pokoleń" będą coraz bardziej liczne, wzbogacając uczestników pielgrzymek o wspaniałe przeżycia spotkania z Piekarską Panią, u której w 17 wieku znalazła ratunek dziesiątkowana przez zarazę ludność Tarnowskich Gór.

Teresa Nogaj

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa