Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  3   -   9   W R Z E Ś N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 4

 

Gwarki, Gwarki
Na biurku hrabiego
Rynek w Tarnowskich Górach
Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze
Prof. Władysław Babirecki - tarnogórska legenda
Maria Pańczyk
Ostatnia wizyta                 polskiego króla
Ela, Władek, Benek...
Pierwszy na Górnym Śląsku
Mistrzowie rzeźnicy i wędliniarze
Idziemy jak Ojce
Pałac w Rybnej
Rys historyczny  wodociągów cz.II
Tarnogórskie Bractwo Strzeleckie
Gmina Krupski Młyn
Gmina Tworóg
Tradycja sięga                     ponad 80 lat
Chemia w mieście
Patron Lasowic
 

HONOROWA TARNOGÓRZANKA

Maria Pańczyk

Maria Pańczyk - Poździej urodziła się w Tarnowskich Górach 10 lipca 1942 roku. Maturę zdała w Liceum Pedagogicznym. Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1963-71 uczyła w szkołach podstawowych w Tworogu, Krupskim Młynie i Tarnowskich Górach. W roku 1971 po konkursie na reporterów radiowych podjęła pracę w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. W latach 1978-81 była kierownikiem redakcji młodzieżowej Polskiego Radia. Od roku 1981 zajmuje się publicystyką. W radiu pracuje już blisko 30 lat. 
 

„Wieczór pod renesansowym stropem”
Fot: ze zbiorów muzeum w Tarnowskich Górach

Największą zasługą Pani Pańczyk jest nobilitacja gwary śląskiej. Zaczęła promocję śląskości od pisania gwarowych, zabawnych tekstów, do których zaczęto podkładać melodie, a dzięki katowickiej rozgłośni radiowej poszły one w świat, zdobywając wielu zwolenników. Przykładem tej pracy jest wydany w roku 1994 nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach śpiewnik p.t. "Pośpiewomy po naszymu", w którym zamieszczono teksty jej piosenek oraz nuty z muzyką Grzegorza Spyry.

Po piosenkach i gawędach przyszły gwarowe audycje radiowe i telewizyjne. Maria Pańczyk - Poździej znana jest z telewizyjnego serialu o śląskich rodzinach Pytloków i Żymloków p.t. "Sobota w Bytkowie" jako odtwórczyni roli Maryjki Żymlinej. Razem ze swoim telewizyjnym partnerem serialu Zeflem, czyli Eugeniuszem Stollem, składała twórcze wizyty w licznych miejscowościach śląskich. W widowiskach tych przypominano zanikające tradycje i zwyczaje śląskie takie jak: szkubaczki, odpusty, tradycyjne święta, deptanie kapusty, a także prezentowano najbardziej znanych Ślązaków jak np. prof. Dorotę Simonides, Krystynę Loskę, Gerarda Cieślika. Program ten wylansował tak powszechnie znane i lubiane dziś zespoły jak kabaret: "Rak" i zespół "Silesia". Dwa razy impreza taka odbyła się w Tarnowskich Górach. Ogromną popularnością na całym Śląsku cieszą się jej cykliczne audycje radiowe: "Po naszymu czyli po śląsku", w których prezentuje problemy i osoby stanowiące "sól tej ziemi". Od tej audycji wziął nazwę konkurs gwary śląskiej, którego powodzenie przeszło wszelkie wyobrażenia uczestników, obserwatorów oraz jego inicjatorki, prezenterki i organizatorki. Finały poszczególnych edycji konkursu, a było już ich osiem, gromadzą ogromną liczbę uczestników oraz widzów. W jury konkursu zasiadają od lat: prof. Dorota Simonides, Kazimierz Kutz , prof. Jan Miodek i Bolesław Lubosz. W poszukiwaniu Ślązaków "godających po naszymu" M. Pańczyk dotarła nawet do Kazachstanu, Teksasu oraz Brazylii.

W swoich działaniach Pani Pańczyk nie zapomina o miejscu swego urodzenia. Zawsze chętnie do niego wraca. Od siedmiu lat jest przewodniczącą jury oceniającego poezję zgłaszaną na Konkurs Poetycki pod patronatem ks. Jana Twardowskiego i opieką Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Jej uwagi i opinie o złożonych wierszach są zawsze pełne życzliwości i ciepła. Jest autorką i realizatorką wielu audycji radiowych i reportaży poświęconych naszemu miastu. To właśnie dzięki Niej słuchacze Radia Katowice mogą dowiedzieć się o wielu inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych naszego miasta oraz poznać ciekawych jego obywateli.

Maria Pańczyk współpracuje ze wszystkimi znaczącymi gazetami w regionie. Zasiada w jury różnych konkursów, które popularyzują gwarę i tradycje Śląska: "Śląskie śpiewanie", "Ze Śląskiem na ty", "Śląskie beranie", "Śląskie gody". Jest laureatką wielu liczących się nagród radiowych za reportaże oraz za inicjatywy obywatelskie. Otrzymała nagrodę Wojciecha Korfantego i Loży Liderów, Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Jako wybitna tamogórzanka mieszkająca obecnie poza granicami miasta, swoim imieniem przyczynia się do rozsławienia naszego miasta i regionu śląskiego.

Z uzasadnienia uchwały RM

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa