Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  3   -   9   W R Z E Ś N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 4

 

Gwarki, Gwarki
Na biurku hrabiego
Rynek w Tarnowskich Górach
Wspomnienie o ks. Józefie Tischnerze
Prof. Władysław Babirecki - tarnogórska legenda
Maria Pańczyk
Ostatnia wizyta                 polskiego króla
Ela, Władek, Benek...
Pierwszy na Górnym Śląsku
Mistrzowie rzeźnicy i wędliniarze
Idziemy jak Ojce
Pałac w Rybnej
Rys historyczny  wodociągów cz.II
Tarnogórskie Bractwo Strzeleckie
Gmina Krupski Młyn
Gmina Tworóg
Tradycja sięga                     ponad 80 lat
Chemia w mieście
Patron Lasowic
 

 

Na biurku hrabiego

...czyli współpraca popłaca. Tak można opisać najkrócej tę historię. Od początku współpracuje z naszym wydawcą "Oficyną Monos" jako konsultant historyczny, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. To dzięki jego pośrednictwu czytelnikiem, m.in. naszego "Montesa..." został hrabia Andrzej Henckel von Donnersmarck z Austrii.

Hrabia Andrzej poprzez swego ojca - hrabiego Karola Józefa - jest wnukiem Łazarza V (zm. 1991r.), ostatniego właściciela pałacu w Nakle.

 
 

Ślub hrabiego Andrzeja i księżniczki Joanny Fot.: ze zbiorów Gabrieli Horzeli-Szubińskiej

Poprzez matkę - księżniczkę Marię Adelajdę - jest wnukiem Szarlotty de Nassau (zm. 1991r.), w latach 1919-1964 wielkiej księżny Luksemburga oraz włoskiego księcia Feliksa de Bourbon-Parma (zm. 1970r.), w prostej linii potomka sławnego francuskiego króla-słońce Ludwika XIV Wielkiego. Obecny wielki książę Luksemburga Jan de Nassau jest wujem hrabiego Andrzeja.

Hrabia Andrzej pięć lat temu ożenił się z księżniczką Joanną von Hohenberg. Pochodzi z bocznej linii austriackiej dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Jej pradziadków - arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Zofię von Chotek - zamordowano w 1914r. w Sarajewie. Była to bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej.

Hrabia Andrzej ma dziś 41 lat i mieszka z rodziną w zamku Wolfsberg w Karyntii. Jest to główna rezydencja hrabiowskiej linii Henckel von Donnersmarcków. Mają już dwie córeczki, urodzoną w 1997r. Laurę i młodszą o rok Marię.

A. Kuzio-Podrucki

Tłumaczenie listu hrabiego
Andrzeja Henckel von Donnersmarck:

Szanowny Panie Kuzio-Podrucki!

Serdecznie dziękuję za Pana miły list z 3 tego miesiąca oraz za artykuły prasowe. Niestety nie władam językiem polskim, będę więc próbował artykuły przekazać przy okazji do tłumaczenia.

Gratuluję także współpracy Pana jako konsultanta historycznego w wydawnictwie "Oficyna Monos". Tym bardziej cieszę się, że opisując przeszłość, pokazuje Pan moją rodzinę na Górnym Śląsku w pozytywnym świetle i za to serdecznie dziękuję.

Z najlepszymi pozdrowieniami
pozostaje zobowiązany
A.Henckel Donnersmarck

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa