Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  2   -   2 1   C Z E R W C A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 3

 

Dziękujemy
Studnia
Józef Piernikarczyk
Chadecja na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1922 - 1939
Szkoła Raciborzanek
Rys historyczny  wodociągów cz.I
Drugie powstanie śląskie na ziemi tarnogórskiej
Gmina Tworóg
Tarnogórscy mieszczanie
O wieżach, pamięci i spełnianiu się marzeń
Wędrówki płyt nagrobnych
Zapiski z dziejów miasta
Piwo Tarnogórskie
Tarnogórskie Orkiestry
Źródło młodości
Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór
Ulica Krakowska
Śląskie kamienie cz. II
 

Przyroda ekologia

Pokłosie konferencji

Trzecia już Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, jaka odbyła się pod koniec maja w Tarnowskich Górach i Brynku, była okazją do zaprezentowania poczynań proekologicznych gmin powiatu tarnogórskiego. Uczestnicy konferencji zechcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami:

Kornelia Kowalczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Środowiskiem i Zasobami Naturalnymi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: - Istotne jest to, że na Konferencji został przedstawiony stan faktyczny, poczynania gmin i plany na najbliższe lata w zakresie eliminacji zagrożeń.

Werner Lubos, właściciel Galerii Pod Nad w Tarnowskich Górach: - Wystąpiłem z przesłaniem, aby miejsca ekologiczne właściwie oznakować posadzeniem drzewka oliwki, pozyskanego z terenu Zakładów Chemicznych. Kiedyś Noe wysłał z arki gołąbka i gdy ujrzał u wracającego gołąbka listek oliwny, wiedział, że Bóg przywrócił ziemi płodność. Tak samo teraz. Jeśli robimy coś wbrew Bogu, robimy wbrew człowiekowi.

Jan Marciniak, dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach: - Najsłabszym ogniwem w rozwoju cywilizacji jest niewydolność psychiki ludzkiej. Psychika ludzka może funkcjonować tylko w symbiozie z przyrodą.

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa