Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  2   -   2 1   C Z E R W C A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 3

 

Dziękujemy
Studnia
Józef Piernikarczyk
Chadecja na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1922 - 1939
Szkoła Raciborzanek
Rys historyczny  wodociągów cz.I
Drugie powstanie śląskie na ziemi tarnogórskiej
Gmina Tworóg
Tarnogórscy mieszczanie
O wieżach, pamięci i spełnianiu się marzeń
Wędrówki płyt nagrobnych
Zapiski z dziejów miasta
Piwo Tarnogórskie
Tarnogórskie Orkiestry
Źródło młodości
Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór
Ulica Krakowska
Śląskie kamienie cz. II
 

Przyroda ekologia

Borykanie się z borem

Pod Tarnowskimi Górami znajdują się ogromne zasoby wód podziemnych. Korzysta z nich miasto i okoliczne gminy. Dzięki temu nie trzeba sprowadzać wody z Jeziora Goczałkowickiego, czy z Beskidów. Niestety, część zasobów wód została zatruta m.in. w skutek działalności tarnogórskich Zakładów Chemicznych. Zakłady od kilku lat są likwidowane, jednak problem się nie skończył.


Kilometry pogwarkowskich wyrobisk ułatwiają
przemieszczanie się zanieczyszczeń z powierzchni
do wód podziemnych.

Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ma też wpływ spora ilość podziemi pod miastem. Przez stulecia prowadzona eksploatacja srebra i ołowiu sprawiła, że pod Tarnowskimi Górami istnieje swoisty układ "kanalizacji". Dzięki niemu możliwe jest przemieszczanie się wód, a wraz z nimi zanieczyszczeń. Dlatego np. zasięg zanieczyszczenia spowodowany przez Zakłady Chemiczne nie ogranicza się tylko do terenu pod ich obszarem, ale także w pewnym oddaleniu od nich. Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przeprowadzili w pierwszym kwartale 2000 roku badania, z których wynika, że znacznie wzrósł zasięg obszaru zanieczyszczonego. W poprzednich latach trzeba było zamknąć pięć studni leżących na terenie likwidowanych Zakładów, a także w ich pobliżu, czyli na terenie Chemetu i Elektrocarbonu. W studniach, które zostały zamknięte, stwierdzono między innymi zbyt duże stężenie związków boru.

- Jednym z najbardziej kłopotliwych skażeń jest skażenie borem - przyznaje Wojciech Halota, przedstawiciel likwidatora Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. - Związki boru doskonale rozpuszczają się w wodzie i trudno je z niej odzyskać. Teraz zastanawiamy się nad jednym: kiedy będziemy musieli wyłączyć z eksploatacji ujęcie wody w szybie Kohlera.

Bor jest niemetalem o liczbie atomowej 5. Pod względem chemicznym należy w tablicy Mendelejewa do rodziny borowców, do której są przyporządkowane jeszcze glin (czyli aluminium), gal, ind oraz tal. Ale nie tylko bor jest pierwiastkiem, którego zbyt duże ilości dostały się do wód podziemnych. Także bar, stront czy mangan występują w ponadnormatywnych ilościach. Od kilku lat wzrasta też stężenia azotanów w ujęciu wody w szybie Staszic. W 1999 roku było ono ponad dwa razy większe, niż w 1991. Jeśli w dalszym ciągu systematycznie stężenie to będzie wzrastać, w końcu trzeba będzie zamknąć ujęcie wody pitnej Staszic.

Do powstawania zanieczyszczeń wód podziemnych przyczynia się nie tylko przemysł, ale i sami mieszkańcy. Tam, gdzie nie ma kanalizacji ściekowej, niejednokrotnie zdarza się, że ludzie "ułatwiają sobie życie", wylewając ścieki z szamba na pole, albo tolerując nieszczelność szamb. Wody podziemne zanieczyścić łatwo, natomiast czekać, aby się same oczyściły, trzeba będzie i całe dziesięciolecia.

ns

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa