Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  2   -   2 1   C Z E R W C A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 3

 

Dziękujemy
Studnia
Józef Piernikarczyk
Chadecja na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1922 - 1939
Szkoła Raciborzanek
Rys historyczny  wodociągów cz.I
Drugie powstanie śląskie na ziemi tarnogórskiej
Gmina Tworóg
Tarnogórscy mieszczanie
O wieżach, pamięci i spełnianiu się marzeń
Wędrówki płyt nagrobnych
Zapiski z dziejów miasta
Piwo Tarnogórskie
Tarnogórskie Orkiestry
Źródło młodości
Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór
Ulica Krakowska
Śląskie kamienie cz. II
 

 

Zapiski z dziejów miasta

...Późną jesienią 1785 roku w celu odwodnienia rejonu miejskiego przystąpiono do odbudowy starej sztolni "Boże Pomagaj".

Odbudowywanej sztolni nadano roboczą nazwę "Boże Wspomóż". Z uwagi jednak na ruinę starej sztolni "Boże Pomagaj", wyznaczono obok sztolni nowy kierunek drążenia. Drążenie sztolni odbywało się dwoma przodkami na tak zwane zbicie z wcześniej wydrążonych szybów. Pomimo postępujących prac, hr. Reden z efektów był niezadowolony. Do odwodnienia terenów wydobywczych sprowadzono w listopadzie 1787 roku maszynę parową, by 19 stycznia 1788 roku mogło być uruchomione wahadło wprawiające w ruch maszynę. Prace przy drążeniu sztolni "Boże Wspomóż" prowadzono dalej.


Tarnogórska maszyna parowa

Uroczyste uruchomienie sztolni "Boże Wspomóż" o całkowitej długości 3.000 metrów nastąpiło 4 października 1806 roku. Rano o 6.00 hr. Reden z towarzyszącymi mu osobistościami stanął przy szybie "Górniczy Drozd", przy dźwięku dzwonu górniczego i odśpiewaniu pieśni "Wszyscy dziękujemy Bogu", zgromadzeni w pięciu grupach przeszli sztolnię aż do wylotu w Strzybnicy. Na wylocie sztolni zgromadzili się przedstawiciele Spółki Brackiej i Urzędu górniczego. Hrabiego Redena powitano górniczym pozdrowieniem "Szczęść Boże" oraz pieśnią "Do tego miejsca przyprowadził mnie Bóg".

Oddano salwy z dział armatnich.

Uruchomienie sztolni "Boże Wspomóż" oraz zastosowanie maszyn parowych pozwoliło stworzyć we wschodniej części rejonu tarnogórskiego system chodników odwadniających a także rozdzielić odpływ wód w systemie odwadniania z rejonu bobrownickiego, kopalni "Fryderyk". W tym czasie przebywał w mieście kronikarz Zimmermann który pod datą 1783 roku opisał co spostrzegł w Tarnowskich Górach. Miasto podlegało władzy hrabiego Erdmanna Gustawa Henckel Donnersmarck - starosty powiatu, który w mieście miał swego następcę. Ponadto z zapisu wynika, że o milę drogi od miasta przebiegała granica pruska.
Z zapisu wynika również, że w mieście stacjonowała załoga szwadronu husarzy.

Miasto posiadało urzędy - królewskiego radcy wojennego i skarbowego, kalkulatora powiatowego i skarbowego, urząd akcyz i ceł, królewskiego urzędu pocztowego, urzędu górniczego, inspektoratu górniczego w połączeniu z żupnikiem. Dalej według zapisu kronikarza w mieście znajdowały się:

- kościół katolicki masywny - murowany z jedną wieżą,

- kościółek murowany, za bramą (Wrocławską dziś św. Anny).

- kościół ewangelicki masywny posiadający wieżę i dzwon, w którym co niedzielę odprawiane są nabożeństwa i wygłaszane kazania w języku polskim i niemieckim.

Poza tym znajduje się szkoła Katolicka i ewangelicka. W centrum stoi okazały z jedną wieżą Pański zamek w którym mieści się zarząd ziemi bytomskiej, a obok szpital katolicki i Ratusz.
W mieście znajduje się 249 domów, mieszkańców liczy miasto 1282, którzy zjadają w ciągu roku 91 wołów, 470 świń, 420 cieląt, 630 owiec, 630 korców pszenicy, 2112 korców żyta, 96 korców jęczmienia na chleb i 90 korców jęczmienia do warzenia piwa.
Ludność miasta zajmuje się górnictwem, rolnictwem, usługami w mieście takimi jak: handlem, warzeniem piwa, aptekarstwem, ślusarstwem, kowalstwem. Kronikarz odnotował, że Żydom w mieście nie wolno było się osiedlać ...

Marian Lysik

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa