Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  2   -   2 1   C Z E R W C A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 3

 

Dziękujemy
Studnia
Józef Piernikarczyk
Chadecja na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1922 - 1939
Szkoła Raciborzanek
Rys historyczny  wodociągów cz.I
Drugie powstanie śląskie na ziemi tarnogórskiej
Gmina Tworóg
Tarnogórscy mieszczanie
O wieżach, pamięci i spełnianiu się marzeń
Wędrówki płyt nagrobnych
Zapiski z dziejów miasta
Piwo Tarnogórskie
Tarnogórskie Orkiestry
Źródło młodości
Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór
Ulica Krakowska
Śląskie kamienie cz. II
 

 

Studnia

Studnie jako jedne z najważniejszych urządzeń miasta znajdowały się na rynku.

Miasto posiadało dwie studnie miejskie jako źródło wody dla mieszczan. Jedna znajdowała się na placu przed kościołem parafialnym (dziś św. św. Piotra i Pawła). Urządzona była z dawnego szybu. Druga nieopodal w miejscu dziś zajmowanym przez parcelę na ul. gliwickiej 13. Obydwie mieściły się na terenie pierwotnego rynku miejskiego. Opłaty od zużycia wody pobierano prawodpodobnie tylko od wody wykorzystywanej w tarnogórskich browarach i słodowniach.

Nie wiadomo dokładnie jak zorganizowano obsługę studni w Tarnowskich Górach. W bogatszym Brzegu nad Odrą woda doprowadzana była do mieszkańców drewnianymi rurami. Do pilnowania stanu wodociągów powołany był rurmistrz, który pobierał od miasta wynagrodzenie. Bogaci mieszczanie często posiadali prywatne studnie.

Publiczne studnie były różnej głębokości. Utrzymywali je w czystości mieszkańcy danej ulicy lub całego miasta. Najczęściej miały kształt kwadratowy i obudowane były drewnianymi balami. Wodę czerpano żurawiem, wałem kręconym korbą lub - gdy studnia była bardzo głęboka - wydobywano przy pomocy kubła ze sznurem. W znajdującym się przy studni korycie pojono zwierzęta.
Studnie w małych miastach w XVII-XVIII w. w Polsce nie były w najlepszym stanie. Często nie chronione od zanieczyszczeń były źródłem wielu chorób i epidemii. Poprawę odnotowano dopiero w ostatnich latach XVIII w. kiedy Komisja Dobrego Porządku zaleciła opiekę nad higieną mieszkańców i czystością m.in. studni.

Artur Kozłowski

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa