Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 1

N U M E R  2   -   2 1   C Z E R W C A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 3

 

 

Okładka: Księstwo Śląska. Złożone z 17 principatów oraz baronatów - Christopher Weigel. 1719r.

 
 

 W NUMERZE:

Dziękujemy
Spotykamy się po raz drugi i... każdy z następnych akapitów powinniśmy zaczynać od słowa "Dziękujemy". Mieliśmy nadzieję, iż przyjmą nas Państwo jako gości ciekawych i oczekiwanych. Nie sądziliśmy, że przywitanie będzie aż tak sympatyczne.

Studnia
Studnie jako jedne z najważniejszych urządzeń miasta znajdowały się na rynku. Miasto posiadało dwie studnie miejskie jako źródło wody dla mieszczan. Jedna znajdowała się na placu przed kościołem parafialnym (dziś św. św. Piotra i Pawła). Urządzona była z dawnego szybu.

Józef Piernikarczyk
Czytelnikowi "Księgi pamiątkowej" natychmiast rzuca się w oczy bijące z jej kart ogromne umiłowanie ojczyzny i ludu śląskiego - jakie cechowały Autora. Dla tych dwu miłości zdolny był do każdego wysiłku, do każdej ofiary.

Chadecja na terenie powiatu tarnogórskiego
Początki polskiego życia narodowego w powiecie tarnogórskim sięgają lat 80-tych XIXw., jako część procesu obejmującego Górny Śląsk. Tarnowskie Góry i Radzionków, aż do I wojny światowej to jedne z najbardziej aktywnych jego ośrodków

Szkoła Raciborzanek
W latach 1922 -39 władze wojewódzkie i powiatowe zwróciły szczególną uwagę na rozwój oświaty na terenie powiatu tarnogórskiego. Było to niezwykle istotne w warunkach powiatu nadgranicznego, bezpośrednio sąsiadującego z państwem niemieckim.

Rys historyczny wodociągów cz.I
Miasto Tarnowskie Góry, które w roku 1526 otrzymało prawo Wolnego Miasta Górniczego pobierało wodę potrzebną dla gospodarstw domowych i ogólnego użytku z studni kopanych, sięgających głębokości od 3 do 6 łatrów (8-20 metrów).

GMINA TWORÓG
Dziesiąta rocznica samorządności w kraju - zatem i w Gminie Tworóg - to stosowna okazja do podzielenia się kilkoma przemyśleniami. Refleksja dotyczyć będzie przede wszystkim naszych wcześniejszych zamierzeń. Wiązały się one z dążeniem do stworzenia odpowiednich warunków dla spokojnego życia mieszkańców, wypoczynku gości i turystów oraz realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji.

Tarnogórscy mieszczanie
Na początku dziejów miasta najbogatszymi byli gwarkowie. W średniowieczu wszyscy górnicy mogli być gwarkami. Na początku XVI w. gwarkowie stawali się przedsiębiorcami, którzy nie pracowali pod ziemią. Ich zadaniem było tylko inwestowanie w powstające kopalnie.

O wieżach, pamięci i spełnianiu się marzeń
Śląsk (...) to kraina naprawdę wyjątkowa, tak piękna i bogata jakich mało mamy na globie ziemskim. Uposażona w wszystkie skarby naturalne, może zaspokajać wszelkie potrzeby dzisiejszego człowieka..

Wędrówki płyt nagrobnych
Fasadę kamienicy przy ul. Gliwickiej 27 w Tarnowskich Górach zdobi płaskorzeźba. Nie wszystkie przechodzące tamtędy osoby wiedzą, że jest to... płyta nagrobna.

Zapiski z dziejów miasta
...Późną jesienią 1785 roku w celu odwodnienia rejonu miejskiego przystąpiono do odbudowy starej sztolni "Boże Pomagaj". Odbudowywanej sztolni nadano roboczą nazwę "Boże Wspomóż". Z uwagi jednak na ruinę starej sztolni "Boże Pomagaj", wyznaczono obok sztolni nowy kierunek drążenia..

Piwo Tarnogórskie
Dziś można kupić piwo żywieckie, górnośląskie, tyskie, itd. Dla tarnogórzan bardzo długo najważniejszym było jednak piwo własne, tarnogórskie.

Tarnogórskie Orkiestry
W niewielkich przed wojną Tarnowskich Górach, odbywało się wiele festynów, patriotycznych uroczystości, pokazów. Uczestniczyły w nich, gorąco przyjmowane przez mieszkańców miasta, tarnogórskie orkiestry - kolejowa, Związku Rezerwistów i 11 Pułku Piechoty.

Źródło młodości
Jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych miejsc w Reptach Śląskich jest, znajdujące się przy ul. Jana Waliski, Źródło Młodości. Dzisiaj już nikt dokładnie nie pamięta dlaczego nosi taką nazwę, podejrzewa się jednak, że to ze względu na specjalne walory smakowe. Świadczą o tym liczne rzesze amatorów repeckiej wody, którzy przybywają po nią nawet z Gliwic, czy z Chorzowa.

Banknoty zastępcze Tarnowskich Gór
Wybuch I wojny światowej zaowocował w Niemczech masowym pojawieniem się pieniądza zastępczego. Już w sierpniu 1914 roku z obiegu praktycznie znikły złote i srebrne monety o nominałach od 1\2 do 20 marek.

Ulica Krakowska
W kierunku wschodnim od rynku Wolnego Miasta Górniczego -Tarnowskie Góry biegnie ulica Krakowska. Nazwa jej sięga głęboko w zamierzchły czas, gdy była częścią traktu handlowego wiodącego od południa Europy poprzez Kraków, Mysłowice, Toszek, Opole, aż hen do Bałtyku.

Śląskie kamienie cz. II
W archiwum Zakonu Joannitów w Pradze znajduje się dokument dotyczący krzyża ze Stanowic koło Strzegomia. Oto jak brzmi treść tego zapisu w tłumaczeniu i skróconej formie:

Kroniki lokalne
• Koncern Hencklów
• Świerklaniec i wielka polityka
• Rezydencja w Kamieńcu

Tarnogórski Rynek
• Dom Cochlera
• Dom Wieprzowskiego
• Dom Petrascha

Początki cechów
• Początki tarnogórskich cechów
• Mistrzowie igły i nitki
• Mistrzowie stołu

Górnośląscy Piastowie
• Królowa Węgier
• Między Europą a Śląskiem
• Matka Łokietka

Przyroda ekologia
• Dramat Dramy
• Borykanie się z borem
• Kurort Tarnowskie Góry?
• Huta grzeje!
• Pokłosie konferencji

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] [ Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa