Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  1   -   2 1   K W I E T N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 2

 

Zapraszamy
Kościół Jubileuszowy
Rok Katyński
Jan Nowak
Jak to z wodociągami bywało
Uwag kilka do herbu "naszego"...
Początki Górnego Śląska
Na skrzyżowaniu
europejskich szlaków
Tarnogórskie jarmarki
Tarnowskie Góry
w oczach podróżnych
Wieloma językami mówili
Sedlaczkowe wino
Napoleoński epizod
O tym jak w Tarnowskich Górach pieniądze fałszowano
Porcelanowe obrazki
Zachwyt w sercu Europy
Semper fidelis
I Powstanie Śląskie
w Powiecie Tarnogórskim
Pamiątki powstańcze
w zbiorach Muzeum
w Tarnowskich Górach
Internetowy Górny Śląsk
Śląskie kamienie cz. I
Pierwsze stulecia
tarnogórskich chrześcijan
 

 

Kościół Jubileuszowy

Kościół św. ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach jako jeden z siedmiu w diecezji gliwickiej, został wybrany Kościołem Jubileuszowym. Oznacza to, że pielgrzymując do tej parafii i spełniając określone warunki można zyskać odpust jubileuszowy.

Obchodzony w tym roku w całym Kościele Wielki Jubileusz 2000 - lecia od narodzin Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami Starego Testamentu. W Izraelu, co siódmy rok był rokiem jubileuszowym, a co 50 Wielkim Jubileuszem - rokiem, w którym m.in. darowano sobie długi, przebaczano winy i obdarowywano niewolników wolnością. W oparciu o tradycję lat jubileuszowych w Izraelu, w 1300 roku papież ogłosił w kościele katolickim pierwszy Wielki Jubileusz Zbawienia. Od tamtego czasu najpierw co 50, później co 25 lat ogłaszano kolejne jubileuszowe lata w Kościele.

W tym roku chrześcijanie obchodzą Wielki Jubileusz 2000-lecia od narodzin Chrystusa. Zasadniczym celem tego Roku Jubileuszowego tak jak w Starym Testamencie ma być idea wzajemnego przebaczenia, darowania długów i otwierania się na drugiego człowieka - mówi ks. dziekan Zygmunt Trocha.

Rok Jubileuszowy jest również okazją do uzyskania odpustu jubileuszowego. W tym celu trzeba m.in. odwiedzić miejsca święte przede wszystkim papieskie bazyliki w Rzymie i bazyliki w Ziemi świętej. Jako, że warunek ten jest dla wielu nieosiągalny, z woli papieża Jana Pawła II wszystkie kościoły katedralne spełniają tę samą funkcję co bazyliki. By jeszcze bardziej przybliżyć możliwość uzyskania odpustu jubileuszowego, biskupi diecezjalni wyznaczyli tzw. Kościoły Jubileuszowe. Parafia św. ap. Piotra i Pawła jest jednym z nich. Parafianie dekanatu tarnogórskiego chcący zyskać odpust jubileuszowy będą pielgrzymować do tego kościoła aż do października. W listopadzie, w ramach uroczystości diecezjalnych, zaplanowano pielgrzymkę kolejarzy i sportowców.

Chcąc zyskać odpust jubileuszowy trzeba nawiedzić kościół, być w stanie łaski uświęcającej, uczestniczyć w pielgrzymce do Kościoła Jubileuszowego - osobistej lub wspólnej, uczestniczyć we Mszy św., nabożeństwie. Spełniając te warunki wychodzimy z kościoła jubileuszowego obdarzeni szczególną łaską jaką jest odpust jubileuszowy - wyjaśnia ks. Trocha.

Jog

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa