Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

N U M E R  1   -   2 1   K W I E T N I A   2 0 0 0 r.

 Montes Nr 2

 

 

Okładka: Mapa Księstwa Śląska Górnego i Dolnego, podzielonego na 17 principatów oraz baronaty Johanna Baptisty Homanna. Norymberga, około 1710 roku.

 
 

 W NUMERZE:

Zapraszamy
„Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry" dlaczego taki, a nie inny tytuł? Odpowiedź jak zwykle jest prosta, choć i trudna. Nazwa naszego grodu w tej wersji pojawiła się na pierwszej oficjalnej pieczęci urzędowej Tarnowskich Gór w XVI wieku.

Kościół Jubileuszowy
Kościół św. ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach jako jeden z siedmiu w diecezji gliwickiej, został wybrany Kościołem Jubileuszowym. Oznacza to, że pielgrzymując do tej parafii i spełniając określone warunki można zyskać odpust jubileuszowy.

Rok Katyński
5 marca br. członkowie tarnogórskiej Rodziny Katyńskiej wraz z Burmistrzem Miasta Piotrem Hanyskiem złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Jan Nowak
O Janie Nowaku mówi się przeważnie tak, jak sam siebie określał: księgarz, kronikarz tamogórski. Mało kto wspomina go jako jednego z współtwórców historii tamtych wielkich dni walki o polskość tej ziemi, a należał przecież do grupy czołowych tarnogórskich działaczy narodowych.

Jak to z wodociągami bywało
Kościół św. ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach jako jeden z siedmiu w diecezji gliwickiej, został wybrany Kościołem Jubileuszowym. Oznacza to, że pielgrzymując do tej parafii i spełniając określone warunki można zyskać odpust jubileuszowy.

Uwag kilka do herbu "naszego"...
"Z łaski Bożej, My Jan Xiąże Opolski w Śląsku, Xiążę Głogowski, Raciborski i Pan na Bytomiu, i My Jerzy, margrabia Brandenburski, w Śląsku i Prusiech, Pan Xięstwa Raciborskiego, Karniowskiego..."
Tak rozpoczynał się dokument, który można uznać za zaranie historii naszego miasta.

Początki Górnego Śląska
Po raz pierwszy ziemie Górnego Śląska zostały wyodrębnione w czasach dalekiego średniowiecza, na przełomie XII i XIII w. Władcą tych ziem byli potomkowie Mieszka Plątonogiego.

Na skrzyżowaniu europejskich szlaków
Miasto Tarnowskie Góry leżało na dogodnym szlaku handlowym prowadzącym ze wschodu kontynentu na zachód. Poprzez Wrocław trakt łączył miasto z zachodnią Europą. Poprzez Kraków z Małopolską i dalej Rusią. Faktem ważnym było również przebieganie niedaleko od miasta granicy pomiędzy krajami znajdującymi się pod władzą Habsburgów, a Rzeczypospolitą.

Tarnogórskie jarmarki
Jarmark był okazją do kupienia towarów niedostępnych na zwykłych targach: wino z Węgier, przyprawy korzenne z dalekiego wschodu itd.

Tarnowskie Góry w oczach podróżnych
• STANISŁAW PONIATOWSKI-DIARIUSZ - PODRÓŻ W ROKU 1784
• JULIAN URSYN NIEMCEWICZ- PODRÓŻ DO WIELKOPOLSKI
   I ŚLĄSKA W ROKU 1821
• BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI - ŚLĄSK 1851
• FRYDERYK SKOBEL-CHUDOBA (...) WSPOMNIENIE
   Z PODRÓŻY ODBYTEJ DO ZDROJOWISK ŚLĄSKICH 1853

Wieloma językami mówili
Tarnowskie Góry od zarania stanowiły wielonarodowy konglomerat. Tarnogórzanie przybywali nie tylko z Niemiec, Czech czy Polski. Na przełomie XVII i XVIII w. jednym ze znakomitszych mieszczan był Bernard Bordolo. .

Sedlaczkowe wino
Najpopularniejszym - bo najtańszym - trunkiem spożywanym przez tarnogórzan było piwo z miejscowych browarów lub czasami importowane. W menu była i gorzałka - najczęściej własnej produkcji. Dla najbogatszych lub najwybredniejszych było wino. .

Napoleoński epizod
W początkach XIX wieku oczy wszystkich zwrócone były na Francję. Epopeja napoleońska doprowadziła do wzrostu nadziei na odbudowę Polski. W latach 1806-1807 Prusy zostały pokonane, a wojska francuskie i polskie znalazły się na ziemiach polskich w tym również w Tarnowskich Górach.

O tym jak w Tarn. Górach pieniądze fałszowano
Bicie złej monety było dochodowym procederem. Trudnili się tym książęta i królowie (np. król pruski zalewał Rzeczypospolitą Stanisława Augusta Poniatowskiego fałszywkami), czynili to także ich poddani.

Porcelanowe obrazki
Obrazki przedstawiające dwanaście tarnogórskich budowli przetrwały na... serwisie do herbaty. Dzięki temu niezwykłemu zabytkowi wiemy m.in. jak wyglądał budynek, który stał w miejscu dzisiejszego Ratusza.

Zachwyt w sercu Europy
Śląsk położony jest w sercu Europy. Za tym stwierdzeniem przemawiają oczywiście nie tylko spostrzeżenia natury geograficznej. Od początku mijającego tysiąclecia ziemia śląska wrastała w łacińską kulturę zachodniej Europy. Śląsk wpisany jest w Europę całym swoim kulturowym tchnieniem.

Semper fidelis - Zawsze wierni
W pierwszą niedzielę lipca, wczesnym rankiem, jak co roku od ponad trzech wieków, wyruszą tarnogórzanie na wotywną, pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach.

I Powstanie Śląskie w Powiecie Tarnogórskim
W 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Niemcy przegrały wojnę, co rozbudziło nadzieje na przyłączenie Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego. Jednak decyzje o przynależności państwowej tego terenu miały zapaść na konferencji paryskiej.

Pamiątki powstańcze w Muzeum w Tarn. Górach
Kolekcje muzealne poświęcone powstaniom i plebiscytowi na Śląsku zaczęły powstawać już w kilka lat po powstaniach i odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Gromadzono głównie dary i depozyty weteranów powstań i działaczy plebiscytowych. Znaczące zbiory z tego okresu posiadało Muzeum Śląskie w Katowicach.

Internetowy Górny Śląsk
Siedząc wygodnie w domowym fotelu przed monitorem komputera można zwiedzić cały świat, Europę, czy nasz kraj. Znaleźć można także sporo o Górnym Śląsku, który jest częścią Polski, Europy i świata.

Śląskie kamienie w prawie średniowiecznym zapisane
Krajobraz śląski usiany jest wieloma krzyżami. Spotykamy krzyże z drewna, metalu, kamienia. Przybierają one też rozmaite formy od bardzo prostych, można stwierdzić, że są bardzo prymitywne, ale również można się pokusić, że wiele z nich pretenduje do miana dzieła artystycznego.

Pierwsze stulecia tarnogórskich chrześcijan
W Tarnowskich Górach od zarania byli i protestanci i katolicy. Najpierw większość stanowili jedni, potem drudzy. Kościół był zawsze jedną z najważniejszych instytucji w mieście.

Kroniki lokalne
• Książęcy Tworóg • Z Żyglina do Nakła
• Łubie koło Zbrosławic - najważniejsze • Ambitna podkomorzyna 

Przyroda ekologia
• Jest taki park • Niedziela w dolomitach • Miasto jak ser

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] [ Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa