Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 19

N U M E R  2 0  -   K W I E C I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Wypędzenie ks. Jezuitów
Anhalt, Hessen, Sachsen
Nowa książka Andrzeja Kanclerza
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VII
Synowie Izraela                  w Tworogu cz.II
Głód i mór w roku 1737
Lekarz na wózku
Koniec legalnej opozycji
Jasne wzruszenia...
Ks. Jan Twardowski - tarnogórzanin
Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jana Miodka
Ścieżka na wspólnej drodze
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Dawne dzieje kamienicy „Pod Lipami”
Powroty do  „Staszica”
Sesja specjalna Rady Miejskiej
Cenne dzieło tarnogórskiego Muzeum
Serdeczni dla niepełnosprawnych
Muzyczne portrety - rodzina Walisko
Miodowa danina
 

Nieobecni są najbliżej

Ks. Jan Twardowski - tarnogórzanin

O tym, że ten poeta-kapłan jest ważną dla naszego miasta postacią, świadczy nade wszystko fakt, że w 2003 roku został Mu nadany tytuł honorowego obywatela Tarnowskich Gór.
 


Senator Maria Pańczyk od kilkunastu lat pełni obowiązki przewodniczącej jury w konkursie i ogłasza werdykt, na który niecierpliwie oczekują młodzi poeci

Czy można być tarnogórzaninem, nigdy nie będąc w naszym mieście?

Pytanie z pozoru wydaje się być banalne, a odpowiedź przecząca od razu przychodzi na myśl. Jednak jeśli przemyśli się tę sprawę, nie wydaje się być to takie pewne. Istotą zżycia z danym miejscem nie jest bowiem stałe zameldowanie czy osobiste nawiedzenie go, ale obecność duchowa. Tyle mówi się przecież o Polakach, mieszkających poza naszymi granicami. Wielu z nich urodziło się na obcej ziemi, ale dalej chcą być uważani za Polaków. I mają do tego wszelkie prawo. Liczy się przede wszystkim emocjonalna więź.

Nie inaczej ma się z ks. Twardowskim, który mimo że nigdy nie pojawił się osobiście na tarnogórskiej ziemi, to od wielu lat towarzyszyły nam Jego duch i słowa.


Było i jest to szczególnie widoczne podczas corocznych rozstrzygnięć Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego Jego imienia.

Tegoroczny konkurs będzie wyjątkowy, gdyż zamiast jego myśli, podczas rozstrzygnięcia towarzyszyć nam będzie, tylko albo aż, jego duch…

Zresztą, jak pisał sam ksiądz Twardowski, „nieobecni są najbliżej”.

To wydarzenie kulturalne, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, aż po młodzież studiującą i pracującą do 26. roku życia, uzmysławia, że osoba księdza od biedronki oraz Jego twórczość są szczególnie bliskie ludziom młodym, gdyż pisał on o świecie tak, jak go widzą dzieci, młodzież.
Ten ksiądz-poeta mówił o aspektach, których starsi ludzie nie zauważają, ponieważ wydają im się zbyt banalne. Bo cóż może być ciekawego w życiu mrówki czy biedronki? Ks. Twardowski pokazywał nam, że wiele. Swoją poezją uzmysławiał czytelnikom, iż często zajmujemy się skomplikowanymi problemami, w ogóle nie zauważając, że większe rzeczy składają się z szeregu małych, które stanowią niepowtarzalną całość.

Dlatego tak wiele młodych osób z całej Polski przesyła swoje prace na konkurs poetycki, krocząc wraz z Mistrzem po polach poezji. Warto dodać, że wielu uczestników kojarzy nazwę Tarnowskie Góry właśnie dzięki patronowaniu przez Niego naszemu konkursowi. Można śmiało powiedzieć, że godząc się na orędowanie Tarnogórskiemu Konkursowi Poetyckiemu, stał się zarazem ambasadorem naszego miasta na polu poezji. Wielu młodych adeptów poezji, myśląc o ks. Twardowskim, od razu kojarzy nasz Konkurs.

Michał Szymczyk

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa