Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 19

N U M E R  2 0  -   K W I E C I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Wypędzenie ks. Jezuitów
Anhalt, Hessen, Sachsen
Nowa książka Andrzeja Kanclerza
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VII
Synowie Izraela                  w Tworogu cz.II
Głód i mór w roku 1737
Lekarz na wózku
Koniec legalnej opozycji
Jasne wzruszenia...
Ks. Jan Twardowski - tarnogórzanin
Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jana Miodka
Ścieżka na wspólnej drodze
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Dawne dzieje kamienicy „Pod Lipami”
Powroty do  „Staszica”
Sesja specjalna Rady Miejskiej
Cenne dzieło tarnogórskiego Muzeum
Serdeczni dla niepełnosprawnych
Muzyczne portrety - rodzina Walisko
Miodowa danina
 

Rozbroić bombę

Sesja specjalna Rady Miejskiej

W terminie nietypowym – w sobotę 25 marca, odbyła się w ratuszu sesja Rady Miejskiej. W takich dniach zwołuje się zazwyczaj sesje, podczas których wyróżniani są Honorowi Obywatele naszego miasta, wręczane są nagrody i wyróżnienia. Sobotnia sesja mało miała z uroczystości, niemniej – ze względu na obecność dostojnych gości i wagę poruszanych spraw, zaliczyć ją można do nadzwyczajnych.
 


Radni miejscy: Hahn, Czech, Tuszyńska oraz radny powiatowy Gryc


Dzięki staraniom radnego Jarosława Ślepaczuka, popartym zaangażowaniem i pełną akceptacją eurodeputowanej – Pani Profesor Genowefy Grabowskiej, sala wypełniła się po brzegi. Przybyły Panie Senator: Jadwiga Rudnicka i Maria Pańczyk – Pozdziej, posłowie: Tomasz Głogowski i Jędrzej Jędrych, starosta tarnogórski Józef Korpak, członkowie zarządu powiatu i miasta, radni miejscy i powiatowi, szefowie związków zawodowych, przedsiębiorstw, likwidatorzy Zakładów Chemicznych. Głównie bowiem tej sprawie – pozbawianiu, poprzez drastyczne okrojenie dotacji, szans na terminową i ostateczną realizację likwidacji niebezpiecznych odpadów - poświęcone było to posiedzenie.


Przewodniczący RM Arkadiusz Czech, poseł Jędrzej Jędrych,
Starosta Józef Korpak, wiceburmistrz Marek Połulich, prof. Genowefa Grabowska i członek zarządu powiatu Joachim Ganszyniec

Parlamentarzyści zdali sprawę z zabiegów wokół tego problemu. Uczynili wszystko, co możliwe, senator Marię Pańczyk nawet ostrzegano przed konsekwencjami „lobbingu”. Sytuacja jednak jest taka, jaka jest: z 20 milionów przyznanych przez Sejm, Senat zostawił zaledwie 4, co stawia wykonawców tego zadania oraz gospodarzy tego feralnego terenu przed kolejnymi niewiadomymi. Krótko i dobitnie (choć starając się używać – jak sam podkreślił – słów parlamentarnych i dyplomatycznych) podsumował problem pan Starosta: właścicielem terenu jest Skarb Państwa i jego świętym obowiązkiem jest uporanie się z tą sprawą poprzez zabezpieczenie w odpowiednim czasie i w odpowiedniej wysokości środków na realizację tego zadania. Takie wywiązywanie się z określonych obowiązków stawia w złym świetle funkcjonowanie organów państwowych. To nie my określiliśmy omawiany problem „ największą bombą ekologiczną Europy”. Nie mamy (myślę o władzach samorządowych) środków ani sposobów, by bombę tę rozbroić. Piszący te słowa, urodzony w cieniu i „zapachu” kominów Zakładów Chemicznych dał wyraz rozdrażnieniu wynikłym z faktu, że sprawa likwidacji odpadów zagrażających 5 milionowej aglomeracji (toksyny przedostają się do rezerwuarów wody pitnej) przegrywa w głosowaniach z obwodnicą wokół Jarosławia, czy też z potrzebą budowy oczyszczalni w Biłgoraju. Boli, że dzieje się tak głosami posłów ze Śląska. Po raz kolejny deklaracje o „śląskim, parlamentarnym lobby” okazały się bez pokrycia. Na zakończenie dyskusji, przewodniczący Arkadiusz Czech przestrzegł, że owa bomba ekologiczna wciąż tyka – przytoczył dane, z których wynika, że zawartość niebezpiecznych dla zdrowia i życia pierwiastków przedostających się do wody pitnej, z roku na rok wzrasta (przekraczając o setki procent normy).


Posłowie Tomasz Głogowski i Jędrzej Jędrych

Mimo kilkugodzinnego obcowania z namacalnym i dużym zagrożeniem, sesja spełniła oczekiwania organizatorów i wlała w serca uczestników tak potrzebną dawkę nadziei i optymizmu. Parlamentarzyści solennie przyrzekli, że nie stracą z oczu problemu i podczas przyszłych debat okołobudżetowych powrócą do niego.

Radni zaproponowali, by sąsiednie gminy i powiaty, za pomocą stosownych uchwał i oświadczeń wspierających działania senatorów i posłów w sprawie pozyskania z budżetu państwa pieniędzy na zapłacenie I etapu wykonanych już prac (17 mln wraz z odsetkami) oraz zabezpieczenia środków na zakończenie rekultywacji (około 90 milionów).

Jah

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa