Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 19

N U M E R  2 0  -   K W I E C I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Wypędzenie ks. Jezuitów
Anhalt, Hessen, Sachsen
Nowa książka Andrzeja Kanclerza
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VII
Synowie Izraela                  w Tworogu cz.II
Głód i mór w roku 1737
Lekarz na wózku
Koniec legalnej opozycji
Jasne wzruszenia...
Ks. Jan Twardowski - tarnogórzanin
Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jana Miodka
Ścieżka na wspólnej drodze
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Dawne dzieje kamienicy „Pod Lipami”
Powroty do  „Staszica”
Sesja specjalna Rady Miejskiej
Cenne dzieło tarnogórskiego Muzeum
Serdeczni dla niepełnosprawnych
Muzyczne portrety - rodzina Walisko
Miodowa danina
 

 

Wypędzenie ks. Jezuitów

Z wielkiemi uroczystościami ochrzcili tu księża Jezuici żyda Schwarza dnia 29 marca 1761 r.

Działalność ich uszczuplająca jednak przede wszystkiem szeregi, protestantów była solą w oku burmistrzowi Boehmowi i radcy skarbowemu Egerowi. Dlatego już we dwa lata po ostatecznem zajęciu Śląska, po wojnie siedmioletniej zostali wypędzeni na rozkaz króla Fryderyka II w październiku 1765 r. z Tarn. Gór.

 


Ignacy Loyola - założyciel
zakonu Jezuitów

Dom księży Jezuitów (ul. Zamkowa nr. 7), bez odszkodowania dla nich oddano na własność miastu. Dla katolików był to cios dotkliwy, gdyż szkoła łacińska przestała istnieć i młodzież napływała do szkoły ewangelickiej. Dom pojezuicki nabył w roku 1774 Jerzy Wacław von Sebottendorff i Lorenzdorff i po kilku zmianach właścicieli przeszedł dnia 12 września 1834 na własność stolarza Bannerta. Dziś majduje się w posiadaniu firmy żydowskiej Panowski i Bach.

W roku 1772 znów grasowała tu ospa, która pochłonęła 37osób, przy ogółem 70-ciu wypadkach śmierci w owym roku.

Dnia 11 stycznia 1776r. umarł ks. Kępa, mając lat 72, jako ofiara prowadzonych przez protestantów przeciw niemu intryg, i pochowano go w podziemiach kaplicy św. Barbary. Następcą jego był ks. Franc. Bartuzel, rodem z Babic w powiecie raciborskim, gdzie się urodził dnia 1 kwietnia 1731 roku. Dnia 26 października ochrzcił pewną żydówkę z Białej w powiecie prudnickim, a dnia 19 października 1784 jakiegoś innego żyda.

W tym czasie wikarym przy kościele był ks. Kowalski. który mieszkającej tu generałowej von Pirch udzielał lekcji języka polskiego.

Kazania były wtedy wygłaszane tylko w języku polskim i dopiero w roku 1811 zaprowadzono tu co trzecią niedzielę także kazania niemieckie, ponieważ ówczesny ks. Sznajderski, rodowity Morawianin z Hulczyna, nie władał dostatecznie językiem polskim. Stosunek ten trwał jeszcze mniejwięcej do roku 1870.

Po wojnie siedmioletniej umieszczono w Tarn. Górach szwadron husarzy pod dowództwem majora von Groehlich, później pod Paczyńskim i Zagórskim do roku 1792. Również stała tu załogą kompania piechoty z Koźla, lecz odwołano ją w roku 1790 z powodu bijatyki, stoczonej z górnikami w arendzie lasowickiej, gdzie celem likwidacji walki musiał wkroczyć nawet cały szwadron husarzy. Żołnierze swego czasu przeważnie byli żonaci i mieszkali w kwaterach obywatelskich.

Jan Nowak,
Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, 1927

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa