Montes Nr 19

N U M E R  2 0  -   K W I E C I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Wypędzenie ks. Jezuitów
Z wielkiemi uroczystościami ochrzcili tu księża Jezuici żyda Schwarza dnia 29 marca 1761 r.

 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XII

Anhalt, Hessen, Sachsen
7 maja 1790 r.

Anna Amalia von Anhalt, Wiktoria Amalia von Anhalt, Fryderyk Erdmann von Anhalt, Adolf von Hessen, Amalia von Sachsen, Henryk von Schoenaich, Luiza von Sachsen

 

Nowa książka Andrzeja Kanclerza
Właściwie to nie będę pisał o jej zawartości. Uczynił to już tygodnik „Gwarek”. Mogę tylko gorąco ją polecić. Są tam piękne wiersze i bardzo ciekawe opowiadania. I jest bardzo „tarnogórska”.

 

CZĘŚĆ VII
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w TG
SPIS CZŁONKÓW BRACTWA STRZELECKIEGO

 

Synowie Izraela w Tworogu cz.II
Macewa (nagrobek) Marcusa Ansbacha zachowała się do dzisiaj i jest w nienaruszonym stanie. Ponieważ był on człowiekiem zamożnym, toteż macewę miał wykonaną dwoma rodzajami inskrypcji.

 

Głód i mór w roku 1737
W roku 1735 i następnym roku 1736 -nawiedził Pan Bóg cały kraj wielkiemi deszczami i wylewami, przez co wszystkie zboża pogniły. Ulewy trwały bez ustanku przez więcej, niż dziesięć tygodni, dokładnie 73 dni, a nawet w lecie prawie wcale nie przestało padać. 

 

Lekarz na wózku
W drugiej połowie XX wieku przez cztery lata w szopienickim szpitalu pracował lek. med. Józef Kowalczyk. Wtenczas był niczym niewyróżniającym się człowiekiem. Jednak osobiste nieszczęście jakie go w tym okresie spotkało, przykuło go do wózka inwalidzkiego i odmieniło życie. Będąc sam niepełnosprawnym, udzielał się zawodowo niemal do końca swoich dni.

 

Koniec legalnej opozycji
Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie tarnogórskim w latach 1946 -1947

Po zakończeniu II wojny światowej władzę w Polsce przejęli komuniści. Początkowo jednak istniała szansa – przynajmniej w teorii – przywrócenia ustroju demokratycznego.

 

Jasne wzruszenia...
O ks. Janie Twardowskim, honorowym tarnogórzaninie

„Jestem ogromnie wzruszony dobrocią i cierpliwością dla mnie, nie mogę uwierzyć, że jestem Wam tak potrzebny. Niestety jestem już staruszkiem z sercem na haczyku.
(…) dziękuję za tak wielką dobroć dla mnie (…)”.

 

Nieobecni są najbliżej
Ks. Jan Twardowski - tarnogórzanin
O tym, że ten poeta-kapłan jest ważną dla naszego miasta postacią, świadczy nade wszystko fakt, że w 2003 roku został Mu nadany tytuł honorowego obywatela Tarnowskich Gór.

 

Rozmowa z K. Krzemińskim o ks. Janie Twardowskim
Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego
- Panie Krystianie, chciałbym z Panem porozmawiać o Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, a co za tym idzie, także o ks. Janie Twardowskim, który przecież jest nierozerwalnie z nim związany.

 

Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jana Miodka
10 marca w audytorium Uniwersytetu Opolskiego odbyła się podniosła uroczystość. Honorowemu Obywatelowi Tarnowskich Gór – profesorowi Janowi Miodkowi przyznano najwyższe naukowe wyróżnienie.

 

Wieczór autorski książki ks. Klapucha
Ścieżka na wspólnej drodze
3 marca - mistrzowie słowa - prof. Jan Miodek i ks. dr Gustaw Klapuch zaprezentowali książkę pt. „Ścieżka na wspólnej drodze”. Jest to zbiór wspomnień, kazań, przemówień i referatów ks. Klapucha opatrzony słowem wstępnym Jana Miodka.

 

CZĘŚĆ I
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden był jedną z najważniejszych postaci, które na przełomie XVIII i XIX stulecia wywarły ogromny wpływ na rozwój Górnego Śląska.

 

Dawne dzieje kamienicy „Pod Lipami”
W Tarnowskich Górach zachowało się wiele miejsc mogących poszczycić się swą wielowiekową tradycją. Jednym z nich jest kamienica przy Rynku pod nr 13, w której od połowy XVI stulecia znajdowała się karczma, a w następnych stuleciach zajazd, hotel i popularna restau-racja, zlikwidowana dopiero na początku lat 90. XX wieku.

 

Powroty do „Staszica”
W ramach cyklu „Powroty” (spotkania z zasłużonymi absolwentami szkoły) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica gościło m.in mieszkającego obecnie w Hiszpanii wybitnego emigracyjnego prozaika Piotra Guzego..

 

Sesja specjalna Rady Miejskiej
W terminie nietypowym – w sobotę 25 marca, odbyła się w ratuszu sesja Rady Miejskiej. W takich dniach zwołuje się zazwyczaj sesje, podczas których wyróżniani są Honorowi Obywatele naszego miasta, wręczane są nagrody i wyróżnienia.

 

Cenne dzieło tarnogórskiego Muzeum
Portret mężczyzny w czarnym stroju z koronkowym kołnierzem

W latach 1965 – 66 Muzeum w Tarnowskich Górach dokonało niezwykłego zakupu osiemnastu obrazów malarstwa zachodnioeuropejskiego i dwóch polskiego.

 

Serdeczni dla niepełnosprawnych
Jest w Tarnowskich Górach takie miejsce, gdzie dzieci niepełnosprawne czują się jak w domu. Są otoczone opieką, ciepłem, spotykają się ze zrozumieniem i troską. Mogą wspólnie się bawić, uczyć i rozwijać.

 

Muzyczne portrety
Rodzina Walisko

Według tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, historia rodu Walisko prawdopodobnie zaczyna i wiąże się z faktem przybycia królowej Bony na dwór krakowski. S

 

Miodowa danina
Pierwotnie pszczoły były owadami leśnymi. Ale takimi musiały być, skoro wszędzie szumiała tu puszcza. Ich roje gnieździły się w dziuplach różnych drzew.

 
Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] [ Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa