Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

 

Nieco ze statystyki miasta

Pierwszy wiek istnienia miasta Tarn. Góry był okresem szczęśliwego rozwoju i ogólnego dobrobytu, co znajduje swoje potwierdzenie w nadludzkich wprost świadczeniach podczas wojny trzydziestoletniej. Liczba mieszkańców dosięgła w tym czasie około 1000 osób, jak na owe czasy pokaźnej cyfry. Wynika to z urbarjum z r. 1603, wykazującego 334 osiadłych ludzi, to znaczy tyle, co rodzin.

 

Bytom z przedmieściami liczył wtedy 188 osiadłych ludzi, a Miasteczko 67. W urbarjum Tarnowskich Gór wymienione są wszystkie nazwiska, między któremi tylko 15 są niemieckie, a z tych 15 jedynie nazwisko Zöllner jeszcze dzisiaj istnieje w naszem mieście. Upadek górnictwa wskutek wojny i wojna sama spowodowały wyludnienie miasta, a z notatki z roku 1654 dowiadujemy się, że miasto wtedy liczyło około 800 głów. W roku 1737 miasto mogło liczyć 1200 osób, lecz wskutek głodu i moru umarło 500 osób, co według: wiadomości z owego roku stanowiło nieomal połowę ludności, można więc przypuszczać, że miasto następnie liczyło około 700 mieszkańców.

W roku 1924 wszystkie samoistne dwory zostały zniesione i przydzielone do poszczególnych gmin. Z tego powodu przydzielono do miasta część obszaru dworu Karłuszowiec. Powierzchnia całego obwodu miejskiego wynosi w roku 1926 według zestawień katastralnych 986 hektarów i 37 arów; z tego przypada na własność obywateli 745 ha, 4 a, na dwór Karłuszowiec 241 ha 33 a.

1748 r.

1783 r.

1804 r.

1810 r.1831 r.1858 r.

1860 r.

1862 r.1863 r.

1870 r.1875 r.

1880 r.

1885 r.

1890 r.

1895 r.

1900 r.


1905 r.

1910 r.

1926 r.

1 037 mieszkańców,

1 282 mieszkańców,

1 472 mieszkańców,

1 944 mieszkańców,2 897 mieszkańców,5 434 mieszkańców,

5 600 mieszkańców,

5 100 mieszkańców,5 300 mieszkańców,

6 912 mieszkańców,7 249 mieszkańców,

7 956 mieszkańców,

8 528 mieszkańców,

9 980 mieszkańców,

11 281 mieszkańców,

11 854 mieszkańców,


12 721 mieszkańców,

13 582 mieszkańców,

12 807 mieszkańców,

295 budynków.

249 domów mieszkalnych.mianowicie 1531 katolików i 400 ewangelików, nauczycieli było 4, uczni 127, uczennic 60.

z tych 2097 mówiących po polsku, 793 mówiących po niemiecku
i 7 morawian.

350 domów.ubyło ludności wskutek rozwiązania urzędu górniczego i przeniesienia sądu karnego do Bytomia.mianowicie 3233 mężczyzn i 3679 kobiet, domów było 379, różnych zakładów 8.

389 domów

402 domów

426 domów

495 domów

563 domów

570 domów, katolików było 9383,
ewang. 2052, żydów 418.

(prócz wojska), mianow. 11 983 katolików, 622 protestantów, 197 żydów, 4 prawosławnych i l bezwyznaniowego. Ponad lat 80 naliczono 34 osób. Najstarszy obywatel w mieście liczy 93 lat. Domów mieszkalnych jest 787, budynków gospodarczych 219, przemysłowych 790.
 

Jan Nowak,
Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa