Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

 

Święto patrona

16 października każdego roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu obchodzi swoje święto szkoły.
 


Święto szkoły w świerklanieckim Gimnazjum


Tego roku jednak był to dzień specjalny, inny niż wszystkie poprzednie, a to za sprawą tego, iż było to pierwsze święto patrona od śmierci papieża, pierwsza taka uroczystość od momentu, gdy największy z Polaków „odszedł do domu Ojca”. Nic więc dziwnego, że tak nauczyciele, jak i dyrekcja szkoły zadbali, by dzień ten był specjalny, na równi z Dniem Patrona organizując uroczyste otwarcie Sali Pamięci – małego „muzeum” z pamiątkami po Ojcu Świętym, które zbierane były od momentu powołania do życia gimnazjalnej instytucji.

Pierwsze „realne” planowanie tego przedsięwzięcia zaczęło się w kwietniu br., gdy przewodniczący Rady Gminy Henryk Hojka, zobowiązał się zorganizować fundusze na ten cel. W ten sposób, na równi z kompleksowym remontem w szkole (m.in. wyburzanie ścian, umożliwiające utworzenie dwóch nowych pracowni), rozpoczęło się tworzenie sali pamięci, w miejscu dawnej biblioteki, która przeniesiona została dwa piętra wyżej. Zgromadzone w niej zostały liczne pamiątki po Ojcu Świętym, m.in. zbiór pięknych medali wydawanych z okazji każdej rocznicy pontyfikatu oraz plik gazet z różnych okresów, tak tych wydawanych za życia papieża, jak i upamiętniających jego postać po śmierci. Do eksponatów dołączyły także zdjęcia z pielgrzymek gimnazjalistów do Watykanu, które odbyły się dwukrotnie w ciągu całego istnienia gimnazjum.

Zdecydowano, iż uroczyste otwarcie Sali Pamięci nastąpi w dzień święta szkoły, kiedy to zjechać się do niej mieli ci, dzięki którym sala powstała oraz przyjaciele szkoły, którzy najbardziej zasłużyli na uczestnictwo w tej doniosłej uroczystości.

Obchody Dnia Patrona zaczęły się od uroczystej mszy święte w kościele Chrystusa Króla w Świerklańcu z uczestnictwem gimnazjalistów. Następnie całość przeniosła się do budynku szkolnego, w którym już zbierali się goście, m.in. przedstawiciele starostwa, z wicestarostą Marią Rogocz i gminy Świerklaniec z wójtem Janem Gajdą. Gościł także poseł Tomasz Głogowski.

Szkolne uroczystości zainicjował występ gimnazjalistów, wspominających swego patrona w pięknej akademii, od długiego czasu dopracowywanej przez nauczycieli. Miała ona być specjalna, inna niż poprzednie i taka w rzeczywistości była, poruszając serca uczniów swym przesłaniem, które Ojciec Święty ukazywał nam całym swoim pontyfikatem. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli też życzenia nauczycielom, którzy trzy dni wcześniej obchodzili swoje święto, życząc pomyślności w zawodzie i wszystkiego najlepszego. Następnie dyrektor przyznał nagrody „ofiarodawcą szkoły”, pomagającym w licznych szkolnych remontach. Było wiele wzruszeń, śmiechu i wszystko upłynęło w dość pogodnej atmosferze, spełniając tym samym swoje założenie, którym był... brak łez. Jan Paweł II umierając, nie chciał by po nim płakano, życzył sobie byśmy byli radośni i w tej też atmosferze – radości i miłości – uczniowie uczcić chcieli jego pamięć.

Po przemowie dyrektora głos zabrali kolejno zaproszeni goście. Wiele refleksji, przesłań – wszystko to wspaniale zgrało się z charakterem całej akademii i gdy uczniowie wychodzili z sali, powstrzymali się nawet od zwykłego gwaru, który zawsze następował w tych momentach. Dla zaproszonych gości nie był to jednak jeszcze koniec uroczystości, gdyż główny punkt programu – otwarcie Sali Pamięci odbyło się bez udziału gawiedzi uczniowskiej. Powód był prosty – korytarz, w którym znajduje się sala jest stanowczo za mały by pomieścić kilkaset osób.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Jan Gajda, wicestarosta Rogocz oraz przewodniczący Henryk Hojka wraz z sołtysem Świerklańca Henrykiem Pluskotą. „Cięcie” dołożył również poseł Głogowski, otwierając dla użytku szkolnego największy jej skarb. Następnie ksiądz wikary, szkolny katecheta, poświęcił salę i wszyscy zaproszeni złożyli wpis w szkolnej kronice, upamiętniając tą doniosłą chwilę, która na dobre zapisała się na kartach historii szkoły.

Jak

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa