Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

Złoty i Srebrny Jubileusz Tauernów w Świerklańcu

Odnalezione korzenie

W dawnej kaplicy zamkowej książąt von Donnersmarck w Świerklańcu, odbyło się w październikowe popołudnie uroczyste nabożeństwo. Okazją były rodzinne jubileusze rodziny Tauern, potomków dawnych fundatorów kaplicy oraz niegdysiejszych mieszkańców położonych w sąsiedztwie: piastowskiego zamku i słynnego pałacu zwanego „Małym Wersalem”.


Posadzenie pamiątkowego drzewa (klon purpurowy)
przez Tauernów w parku w Świerklańcu

 

Tauernowie to boczna linia rodu Henckel von Donnersmarck. Wywodzą się od księcia Guido von Donnersmarck i jego naturalnego, pierworodnego syna Odo Deodatusa Tauerna.

Jeszcze przed I wojną światową Odo Deodatus I zamieszkał z rodziną na zachodzie Niemiec. Miał trzech synów, ale jedynym, który przeżył II wojnę światową był Dankmar.

Dankmar Tauern po założeniu rodziny sporo podróżował po Europie. Część życia spędził na statku, pływając po morzach i oceanach. Na stałe osiadł w alpejskim księstwie Liechtenstein. W pobliżu mieszkają także jego synowie: Odo Deodatus II, Heimo i Reiner oraz córki: Cornera i Merve. Heimo, także marynarz jak niegdyś Dankmar, dużo czasu spędza na morzu.


Wizyta w tarnogórskim Muzeum

Na początku października przyjechali na Górny Śląsk do miejsca gdzie mieszkali i żyli ich przodkowie. W dniu 6 października 2005 świętowali podwójne rodzinne uroczystości. Złote gody Christy i Dankmara – seniorów rodziny - oraz srebrne gody Beaty i Odo Deodatusa.

Przed południem cała rodzina wybrała się na spacer po rozległym parku. Celem było poznanie miejsc, gdzie przez kilkaset lat ich przodkowie mieszkali i tworzyli dzieje okolicznych ziem. Zobaczyli miejsce, w którym ongiś stał piastowski zamek, najstarsza siedziba rodu Henckel von Donnersmarck na Górnym Śląsku. Przeszli pod dawną zamkową kaplicę i mauzoleum - tam w kryptach pochowano szczątki ich dziadka, księcia Guido. Wielkość tarasu z rzeźbami Fremiete’a, dała im wyobrażenie, jak wielki musiał być „Mały Wersal”.


Biskup Tadeusz Szurman przekazuje gratulacje oraz Medal Nagrody „Róży Lutra” Dankmarowi i Chriście Tauernom

Najbardziej poruszającą chwilą było zasadzenie pamiątkowego drzewa. Tę chwile świętowali tylko w ścisłym rodzinnym gronie. Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Dla nich była to chwila nie tylko potwierdzenia pobytu na ziemi przodków, ale także symbolicznego odnalezienia swych korzeni.

Po powrocie do hotelu czekała na nich niespodzianka. Młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu przygotowała koncert szkolnego chóru. Goście mile zaskoczeni z przyjemnością wysłuchali zaprezentowanych utworów. Po gratulacjach wszyscy wspólnie raczyli się słodkim poczęstunkiem, jaki dla nich przygotowano.

Głównym, oficjalnym punktem świątecznego dnia było popołudniowe spotkanie. Wzięła w nim udział najbliższa rodzina, grupa przyjaciół oraz reprezentanci władz samorządowych, m.in.: starosta tarnogórski Józef Korpak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tarnowskie Góry Jan Hahn, wójt gminy Świerklaniec Jan Gajda, sołtys Świerklańca Henryk Pluskota. W tym podniosłym święcie rodzinnym uczestniczył także zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Tadeusz Szurman. Biskup przekazał obu parom Jubilatów Medale Nagrody „Róży Lutra” przyznane w trybie nadzwyczajnym przez Radę Diecezjalną. Otrzymali także gratulacje od przedstawicieli burmistrza Tarnowskich Gór.

Po spotkaniu wszyscy udali się do dawnej kaplicy zamkowej w parku. Podczas uroczystego polsko-niemieckiego nabożeństwa biskup Tadeusz Szurman udzielił specjalnego błogosławieństwa obu parom Jubilatów. Nabożeństwo wraz z kazaniem w języku niemieckim odprawił ks. Mirosław Czyż z Katowic-Szopienic.
Kolejne dni Tauernowie spędzili poznając miejsca związane z dziejami ich przodków i kuzynów, m.in.: pałace w Brynku, Nakle Śląskim i Siemianowicach, huty w Chorzowie, Zabrzu oraz Siemianowicach.

W Tarnowskich Górach Tauernowie zobaczyli przede wszystkim rynek z najważniejszymi budowlami miasta. Na fasadzie ratusza rozpoznali herb rodu Henckel von Donnersmarck (od strony ul. Górniczej). Dużym przeżyciem była wizyta w Muzeum, siedzibie dawnych starostów ziemskich i powiatowych. To właśnie w tym budynku 200 lat temu urzędował jako były już starosta bytomski, jeden z ich przodków, hrabia Erdman Gustaw Henckel von Donnersmarck. To on 1 listopada 1805 r. sprzedał tenże budynek kupcowi Janowi Sedlaczkowi, który założył w nim winiarnię i którego nazwisko do dziś nosi istniejąca na parterze restauracja. W Muzeum Tauernowie poznali nie tylko o dzieje miasta i regionu ale także zobaczyli eksponaty związane z dziejami Hencklów.

Ark
(fot. ze zbiorów autora)

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa