Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

 

Pełną parą

Gmina Krupski Młyn od kilku już lat uzyskuje wysokie noty w ogólnopolskich rankingach, oceniających rozwój i przedsiębiorczość gmin. O sukcesach Krupskiego Młyna i planach na najbliższy rok opowiada wójt, Jan Murowski

 

 

- W rankingu „Złota Setka Gmin”, który ocenia wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na mieszkańca, przeprowadzanym przez Centrum Badań Regionalnych oraz dziennik Rzeczpospolita, Krupski Młyn w ubiegłych latach plasował się na dość wysokich pozycjach. Czy w tym roku możemy liczyć na podobny wynik?Hala sportowa przy Zespole Szkół
w Krupskim Młynie - projekt

- W tym roku gmina Krupski Młyn zajęła 17 miejsce na około 1500 wiejskich gmin z całej Polski w edycji rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”. Ranking organizowany jest przez portal www.efundusze.org.pl a finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Eksperci z Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, oceniali m.in. zdolność gmin do pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, rozwój infrastruktury, rozwojowość lokalnej gospodarki czy poziom rozwoju kulturalnego.

- Odremontowano już przedszkole, dom kultury i bibliotekę w Krupskim Młynie, trwają prace przy szkole w Potępie, co dalej?

- Remont szkoły w Potępie pod siedzibę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powinien zakończyć się w lutym przyszłego roku. Jest to pełna modernizacja budynku, łącznie z adaptacją piwnic. W szkole będzie pracownia komputerowa i świetlica, jedno z większych pomieszczeń przeznaczyliśmy na salę gimnastyczną a przedszkole otrzyma zupełnie nowe wyposażenie i nowocześnie urządzoną kuchnię. Pieniądze potrzebne na modernizację szkoły w 75% pochodzą ze środków unijnych, 10% z budżetu państwa (Ministerstwa Gospodarki) a pozostałe

15 % gmina pozyskała z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 100% więc inwestycja wykonywana jest z bezzwrotnych środków z zewnątrz. Przydałoby się jeszcze dobudowanie sali gimnastycznej przy szkole. Obecnie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę pełnowymiarowej hali sportowej i całkowitej modernizacji Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. W 2006 roku chcemy przeprowadzić termomodernizację tego Zespołu i budynku Urzędu Gminy. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całą inwestycję łącznie z halą sportową przy pomocy środków z zewnątrz planujemy zakończyć w 2008/2009 roku.

- Jakie jeszcze przedsięwzięcia czekają gminę w nadchodzącym roku?

- Chcemy przygotować dokumentację do dalszych modernizacji budynków mieszkalnych, na wymianę czekają sieci wodociągowe. Niezbędny jest także remont dróg i chodników. W części przy drogach powiatowych remonty dróg i chodników realizowane są ze środków Starostwa Powiatowego. Opracowana jest także koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w gminie. Zadaszenie widowni przy stadionie sportowym, zadaszenie części amfiteatru na „Oczku”, budowa przystani kajakowej, kortów tenisowych i placu zabaw to część wspomnianego opracowania. Nasza gmina na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest czynnym uczestnikiem programu „Leader +”, dzięki któremu łatwiej uzyskać środki unijne na rozwój lokalny.

(wera)

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa