Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XI

John Baildon


 
Twórca nowoczesnego hutnictwa na Śląsku, budowniczy pierwszego wielkiego pieca opalanego koksem i projektant pierwszego mostu żelaznego na kontynencie europejskim

Kolebką rodu jest osada Baildon koło Bradford w hrabstwie York. Praprzodkiem jest szeryf Hugo wymieniony w 1195 r. John przybył na Śląsk za namową hrabiego von Redena, który poznał go w 1789 r. podczas jednej z podróży do Anglii. W Tarnowskich Górach po raz pierwszy, acz nie ostatni, był jesienią 1793 r.
 

Zasługi Johna odnotowano w encyklopedii: „...przemysłowiec, z pochodzenia Szkot; pionier budownictwa hutn. na Śląsku; od 1793 na Górnym Śląsku; 1794-96 wg jego planów zbudowano w hucie Gliwice pierwszy na kontynencie eur. wielki piec na koks; współdziałał przy budowie wielkich pieców w Hucie Król. (1802) i w hucie żelaza Hohenlohe w Bytkowie (1807) oraz walcowni blachy w Blachowni (1807); 1825-30 wybudował hutę Baildon w Katowicach i stał się jej współwłaścicielem” .
 


Herb Baildonów
 

Był także projektantem pierwszego na kontynencie mostu żelaznego, zbudowanego w Łazanach koło Strzegomia na rzece Strzegomce.

Po teściach, gliwickiej rodzinie Gallich (u nich był car Aleksander I w 1820 r.), John przejął Bełk, gdzie zamieszkał. Istniejący pałac Baildonów w Łubiu (gmina Zbrosławice), zbudował ok. 1860 r. Artur, syn Johna.

AKP

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa