Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

Brama Gwarków
John Baildon
Nieco ze statystyki miasta
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. VI
Synowie Izraela                  w Tworogu
O tym jak Stwórca       zrobił utopce
Ksiądz Teodor Christoph    - kapłan niezwykły
Ostatni panowie Rybnej
Katastrofa nad Krupskim Młynem
Ostatni lot Liberatora
Jak to niegdyś w święta bywało
Pełną parą
Odnalezione korzenie
Zagłada pałacu w Reptach
Coś optymistycznego
Święto patrona
Muzyczne portrety - Aleksander Glinkowski
 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce


Pomnik cesarza Wilhelma I na Wilhelmsplatz,
(obecnie pl. Wolności), pocztówka pochodząca
z l. 1898 – 1900 r.

Pomnik postawiono w l. 1896 – 1897 (odsłonięty 18 marca 1897r) dla uczczenia mieszkańców powiatu poległych w wojnach, które doprowadziły do zjednoczenia Niemiec. Wysadzony został ok. 1920 r. przez polskich powstańców (zachował się cokół stojący obecnie na terenie Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach). W tle zabudowania obecnie ul. Karola Miarki. Z prawej pierwotna siedziba Kaiserliche Reichsbanknebenstelle.

---------------------------------------------------------------------------------

Ulica Zamkowa, pocztówka pochodząca
z l. 1914 – 1919.

Z prawej Targ Ziemniaczany (Kartoffelmarkt), przy którym gospoda „zur Erholung” (obecnie sklep „Rzemieślnik” oraz meblowy, nr 8). Obok okazała secesyjna kamienica z 1903r. wybudowana wg projektu H. Piczka. Należała ona do wpływowej żydowskie rodziny Panofsky (obecnie dom czynszowy i sklep z artykułami chemicznymi, nr 6). Z lewej strony widoczne zabudowania fabryki mydła Lukaschika (obecnie nr 1). W głębi widoczny początkowy fragment ul. Gliwickiej prowadzący do Rynku.

---------------------------------------------------------------------------------

Targ Ziemniaczany i ulica Zamkowa,
pocztówka z 1911 r.

Na pierwszym planie Targ Ziemniaczany. W głębi, po prawej, za restauracją, budynki: szkoły powszechnej dla dziewcząt (obecnie ul. Zamkowa nr 3) i szkoły ćwiczeń seminarium nauczycielskiego (obecnie Miejska Biblioteka Publiczna, nr 5). W l. 1933 – 1934 tarnogórski proboszcz ks. Michał Lewek przebudował pierwszy a nich na Dom Związkowy (nr 3), gdzie miały swoją siedzibę organizacje katolickie. W reprezentacyjnej Sali (obecnie Kaplica św. Maksymiliana Kolbego) odbywały się przedstawienia teatralne i imprezy kulturalne.

---------------------------------------------------------------------------------

Pocztówki ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke w: Krzysztof Gwóźdź,
Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce, 2004r.

 

 

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa