Montes Nr 18

N U M E R  1 9  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 20

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Brama Gwarków
Wpisanie w 2004 r. na listę pomników historii narodowej Kopalni Zabytkowej srebra i ołowiu i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach wywołało, jak zwykle, niewielki szum medialny. Okazało się przy tym, jak nikła jest wiedza społeczeństwa o tych górnośląskich zabytkowych obiektach górniczych, które do zwiedzania udostępniono już w 1957 i 1975 roku.

 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XI
John Baildon
Twórca nowoczesnego hutnictwa na Śląsku, budowniczy pierwszego wielkiego pieca opalanego koksem i projektant pierwszego mostu żelaznego na kontynencie europejskim. Kolebką rodu jest osada Baildon koło Bradford w hrabstwie York.

 

Nieco ze statystyki miasta
Pierwszy wiek istnienia miasta Tarn. Góry był okresem szczęśliwego rozwoju i ogólnego dobrobytu, co znajduje swoje potwierdzenie w nadludzkich wprost świadczeniach podczas wojny trzydziestoletniej. Liczba mieszkańców dosięgła w tym czasie około 1000 osób, jak na owe czasy pokaźnej cyfry. Wynika to z urbarjum z r. 1603, wykazującego 334 osiadłych ludzi, to znaczy tyle, co rodzin.

 

 

CZĘŚĆ VI
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w TG
W dniu 12 lipca 1925 r. urządziło Bractwo wycieczkę do Bizji; w tym roku rozbudowane zostało 175-metrowe stanowisko. W październiku 1925 roku zmarł długoletni prezes, budowniczy br. Korbsch.

 

Synowie Izraela w Tworogu
W rozwój Tworoga - chociaż niewiele osób o tym wie - duży wkład mieli również przedstawiciele wyznania mojżeszowego.

 

O tym jak Stwórca zrobił utopce
Bóg stworzył świat, a całe Jego dzieło jest dobre, bo Bóg jest dobry. I mądry. Wszystko, co truje, gryzie i straszy, też zostało przez Boga stworzone, a tylko głupi widzi w tych stworach wroga, czy pasożyta. Wszystko ma swoje miejsce, gdzie może istnieć, miejsce w którym zawsze czuć się będzie dobrze. Każdy może to miejsce zmienić, gdyż dostaje od Boga jeden z darów - wolną wolę, z której łaski czerpie pożytek, albo roztrwania.

 

Ksiądz Teodor Christoph - kapłan niezwykły
W centrum cmentarza w Miasteczku Śląskim znajduje się mogiła, nad którą góruje wysoki krzyż. Grób ten jest zadbany, zawsze uprzątnięty, są na nim świeże kwiaty, zapalone znicze. Często spotkać tu można modlących się ludzi w różnym wieku. Właściwie każdy zaczyna „wizytę” na cmentarzu właśnie od tego grobu.

 

Ostatni panowie Rybnej

Koschützcy

Rodzina ta była ostatnimi szlacheckimi posiadaczami Rybnej. Koschützcy należeli do śląskiej szlachty polskiego pochodzenia. Majątki posiadali przede wszystkim na Górnym Śląsku.

 

Katastrofa nad Krupskim Młynem
10 lipca 1943 r wojska brytyjskie i amerykańskie wylądowały na Sycylii i w ciągu pięciu tygodni opanowały wyspę. 3 września sprzymierzeni przeprawili się przez Cieśninę Messyńską i 1 października zdobyli Neapol.

 

Ostatni lot Liberatora
Powstał scenariusz filmu dokumentalnego o ostatnim locie Liberatora B 24 zestrzelonego przez Niemców nad Krupskim Młynem.

 

Jak to niegdyś w święta bywało
Boże Narodzenie jest czasem niezwykłym. To przede wszystkim czas radości z przyjścia na świat Bożej Dzieciny, do czego nawiązuje ludowa nazwa „gody”, pochodząca od starosłowiańskiego „god” - wesołość, szczęśliwość, uczta. Jest to jednak specyficzna radość, nie głośna, huczna, ale połączona ze skupieniem i wyciszeniem, z poczuciem podniosłości i swoistej tajemniczości tych świąt, zwłaszcza wprowadzającej w nie Wigilii. Zanim połamiemy się opłatkiem i zasiądziemy do wigilijnego stołu, sięgnijmy w przeszłość i powspominajmy, jak chwile te przeżywali niegdyś nasi przodkowie.

 

Pełną parą
Gmina Krupski Młyn od kilku już lat uzyskuje wysokie noty w ogólnopolskich rankingach, oceniających rozwój i przedsiębiorczość gmin. O sukcesach Krupskiego Młyna i planach na najbliższy rok opowiada wójt, Jan Murowski

 

Złoty i Srebrny Jubileusz Tauernów w Świerklańcu
Odnalezione korzenie
W dawnej kaplicy zamkowej książąt von Donnersmarck w Świerklańcu, odbyło się w październikowe popołudnie uroczyste nabożeństwo. Okazją były rodzinne jubileusze rodziny Tauern, potomków dawnych fundatorów kaplicy oraz niegdysiejszych mieszkańców położonych w sąsiedztwie: piastowskiego zamku i słynnego pałacu zwanego „Małym Wersalem”.

 

Zagłada pałacu w Reptach
W sierpniu 1959 r. sporządzona została inwentaryzacja ruin zamku. Wiemy z niej, że wówczas były już częściowo rozebrane stropy, ściany działowe i część ściany nośnej środkowego fragmentu drugiego piętra pałacu. Istniało jeszcze szczątkowo poddasze, czyli trzecie piętro, było do niego dojście. Postanowiono wtedy rozebrać mury powyżej pierwszego piętra, tworząc nad nim stropodach. Ale nie zrobiono tego.

 

Coś optymistycznego
W pałacu w Rybnej została niedawno zatwierdzona przez Radę Miejską „Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2015”. Nie zamierzam jednak snuć rozważań nad doniosłością tego dokumentu. Chcę zwrócić uwagę na tylko jeden jego aspekt: w „Strategii ...” mamy do czynienia z miarę pełnym i obiektywnie przedstawionym wizerunkiem naszego miasta.

 

Święto patrona
16 października każdego roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu obchodzi swoje święto szkoły.

 

Muzyczne portrety
Aleksander Glinkowski

Na pytanie o to, jak rodzi się pomysł na nową kompozycję i jak przebiega proces twórczy, odpowiadał : To trudno zwerbalizować - inspiracje bywają bardzo różne, czasem wystarczy impuls - spojrzenie drugiego człowieka, zachód słońca, gra świateł, czy jakiś skrawek melodii, który utkwił gdzieś głęboko w pamięci. Po prostu piszę, przenoszę na papier partyturowy moją koncepcję i ubieram ją w materię dźwiękową.

 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] [ Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa