Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 17

N U M E R  1 8  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 19

 

66 lat temu
Feliks Calonder
Dawniejsze                         pieniądze i miary
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. V
Zbrosławickie początki
Pałac myśliwski                  w Zielonej
Niezwykła granica
Tarnogórzanin kawalerem Zakonu Bożogrobców
W kręgu tarnogórskich podań i legend
Zagłada pałacu w Reptach
Letni sen
Dzieje szkoły w Potępie
Szukanie ojczyzny
Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2005
 

 

Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2005

 


 

Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska pozostaje wciąż największą z niewykorzystanych szans na promocję tego niezwykłego środkowoeuropejskiego regionu. W czasach, kiedy prawdziwą karierę robią pojęcia wielokulturowość i różnorodność, kiedy przenikanie się grup etnicznych i kulturowych oddziaływań postrzegane jest jako źródło twórczego napięcia, pełna dramatycznych zwrotów historia tej krainy staje się jej bezcennym atutem. Położenie regionu na skrzyżowaniu głównych szlaków Europy Środkowej i częste zmiany jego politycznej zależności sprzyjały chłonięciu wpływów. W efekcie górnośląskie dziedzictwo mieni się bogactwem inspiracji Wiednia, Pragi, Wrocławia, Krakowa, Berlina, Drezna, ale także Paryża, Antwerpii czy Rzymu. Stanowi zwierciadło, w którym odbijają się najważniejsze tendencje w kulturze Zachodu. W tym urozmaiconym krajobrazie szczególne walory prezentuje spuścizna epoki wielkiego przemysłu. Należą do niej nie tylko zabytkowe założenia hut i kopałń, powstałe wokół nich osiedla patronackie i świątynie, bajkowe rezydencje potentatów rozsiane od Kopic na zachodzie po Świerklaniec na wschodzie, ale także arcydzieła techniki tej miary, co jeden z najstarszych w Europie żeliwnych mostów wiszących w Ozimku. Górny Śląsk, który w przeciwieństwie do wielu regionów przemysłowych uniknął wojennych zniszczeń i nie doświadczył gwałtownej modernizacji w drugiej połowie ubiegłego stulecia, jest ewenementem na skalę światową. Brak świadomości klasy znajdujących się na jego obszarze obiektów powoduje, że pomniki historii, które gdzie indziej z dumą zgłaszane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tu niszczeją w wyniku zaniedbania lub planowej dewastacji.

Górnośląskie Dni Dziedzictwa mają rozbudzić tę świadomość. Zamiarem organizatorów jest przybliżenie kulturowego bogactwa regionu zarówno jego mieszkańcom jak i tym, którzy na Górny Śląsk patrzą z dystansu i często przez pryzmat nieuprawnionych stereotypów. Jego kulturowe zasoby ukazane zostaną w swym europejskim wymiarze, który podkreśla sam fakt wpisania imprezy w program Europejskich Dni Dziedzictwa. Wyjątkowość górnośląskiego przedsięwzięcia polega na jego społecznym, oddolnym charakterze. Górnośląskie Dni Dziedzictwa są bowiem inicjatywą stowarzyszenia Młodzież Górnośląska, które zaprosiło do współpracy organizacje pozarządowe i pasjonatów lokalnej historii. To ci ostatni w dniach 16-18 września będą opowiadać zainteresowanym o wybranych obiektach, stanowiących świadectwo kulturowego bogactwa i różnorodności. Co wymaga szczególnego podkreślenia, program Górnośląskich Dni Dziedzictwa realizowany będzie na zasadzie wolontariatu. To społeczne zaangażowanie na rzecz Górnego Śląska jest samo w sobie znakomitą promocją regionu.

Górnośląskie Dni Dziedzictwa przeprowadzone zostaną w województwach opolskim i śląskim. Ich program obejmie niemal całe spektrum zjawisk kulturowych, które pozostawiły po sobie w regionie materialne ślady. Uczestnicy będą mieli okazję poczuć atmosferę życia w klasztorach potężnego niegdyś zakonu cystersów, podziwiać niezrównany kunszt twórcy iluminacji średniowiecznego kodeksu, spojrzeć na karty księgi, której nakład niemal w całości padł ofiarą religijnego konfliktu, odkryć sekrety konserwacji drewnianych kościołów, zachwycić się śmiałością twórców nowoczesnego przemysłu, ulec urokowi jednej z najpiękniejszych środkowoeuropejskich świątyń okresu międzywojennego, czy poświęcić chwile refleksji dziełom, powstałym na gruncie zaciekłych, narodowych sporów.

Górnośląskie Dni Dziedzictwa pozwolą posmakować bogactwa regionu, w którym niczym w tyglu mieszały się wpływy z zachodu, południa, wschodu i północy. Inicjatorzy tego bezprecedensowego przedsięwzięcia pragną przekazać proste przesłanie: na Górnym Śląsku znajdziecie znacznie więcej niż się spodziewacie. Ten region to bowiem nie tylko gordyjski węzeł problemów, ale i punkt węzłowy Europy.

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa