Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 17

N U M E R  1 8  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 19

 

66 lat temu
Feliks Calonder
Dawniejsze                         pieniądze i miary
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. V
Zbrosławickie początki
Pałac myśliwski                  w Zielonej
Niezwykła granica
Tarnogórzanin kawalerem Zakonu Bożogrobców
W kręgu tarnogórskich podań i legend
Zagłada pałacu w Reptach
Letni sen
Dzieje szkoły w Potępie
Szukanie ojczyzny
Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2005
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. X

Feliks Calonder

Prezydent Szwajcarii, przewodniczący
Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska

Na podstawie zawartych po I wojnie światowej traktatów utworzono Komisję Mieszaną dla Górnego Śląska. Miała ona pilnować przestrzegania praw mniejszości narodowych na Górnym Śląsku.

Ostateczną Konwencję Polska i Niemcy podpisały 15 maja 1922 r. i wkrótce Komisja rozpoczęła swą działalność. Jej siedzibą były Katowice. Przewodniczącym Komisji został szwajcarski polityk Feliks Calonder, który uprzednio kierował pracami przygotowującymi podpisanie polsko-niemieckiej Konwencji.

 

Feliks Calonder mieszkał w Genewie. Z zawodu był prawnikiem. Związany aktywnie z partią radykalno-demokratyczną, stał się jednym z jej liderów. W latach 1913 - 1920 był członkiem Rady Związkowej (szwajcarski rząd). Ukoronowaniem jego kariery był wybór w 1918 r. na przewodniczącego tejże Rady, czyli Prezydenta Konfederacji Szwajcarii. Kadencja prezydencka trwa tylko jeden rok. Choć jest to stanowisko wyłącznie reprezentacyjne, Calonder spotkał się wówczas z wielką, międzynarodową polityką.

Jako przewodniczący Komisji Mieszanej przebywał początkowo w Pszczynie, skąd dojeżdżał do Katowic. Nie był z tego zadowolony. Wiosną 1924 r. książę Guidotto zaprosił Calondera do zamieszkania na terenie jego rezydencji w Świerklańcu. Ten zgodził się i przeniósł do Domu Kawalera, położonego w sąsiedztwie „Małego Wersalu”. W pałacyku tym pozostał do końca swego pobytu na Górnym Śląsku, pomimo że polskie władze kupiły i wyremontowały na jego potrzeby willę w Katowicach.

Calonder był przekonany o ważności swej misji. Odwlekał jednak podejmowanie decyzji w poszczególnych sprawach, mając nadzieję, że problem sam się rozwiąże i nie będzie musiał angażować autorytetu Komisji. Zastrzeżenia Polaków skłoniły go do złożenia latem 1930 r. dymisji. Ostatecznie sytuację załagodzono - dymisji nie przyjęli ani Polacy, ani Niemcy. Pomimo uwag polskiej strony trudno oskarżać Calondera o stronniczość. Tak samo bronił Polaków w Niemczech, jak Niemców w Polsce.
Pożegnanie Calondera z pracownikami Komisji odbyło się 30 lipca 1937 r. Dzień później opuścił Górny Śląsk na zawsze. Zmarł w 1952 r.

Fakt, iż Calonder zamieszkał u księcia Donnersmarcka, z jednej strony świadczy o atrakcyjności samego miejsca – rezydencji świerklanieckiej – a także o znaczeniu w regionie właścicieli – księcia Guidotta i hrabiego Krafta.

AK-P

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa