Montes Nr 17

N U M E R  1 8  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 19

 

 

 

 

 W NUMERZE:

66 lat temu
Rok 1939 na zawsze wszedł do historii ludzkości. Wydarzenia, jakie miały miejsce na salonach dyplomacji, a następnie na polach bitew, miały znaczenie także dla mieszkańców Tarnowskich Gór.

 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. X
Feliks Calonder
Na podstawie zawartych po I wojnie światowej traktatów utworzono Komisję Mieszaną dla Górnego Śląska. Miała ona pilnować przestrzegania praw mniejszości narodowych na Górnym Śląsku. Ostateczną Konwencję Polska i Niemcy podpisały 15 maja 1922 r. i wkrótce Komisja rozpoczęła swą działalność.

 

Dawniejsze pieniądze i miary
Pierwotnemi monetami od czasów Bolesława Chrobrego począwszy były na Śląsku złota „grzywna” i srebrny, masywny „szkojec”, „półszkojec” i „ćwierćszkojec”, - na których widzimy obok znaku krzyża, godła wiary panującej, jeszcze wyobrażenia odnoszące się do wiary słowiańskiej, swastykę, pogański znak dobrego powodzenia.

 

CZĘŚĆ V
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w TG
Walne zebranie z dnia 22 kwietnia 1906 r. uchwaliło budowę nowego domu strzeleckiego. Uchwała ta została później zniesiona.

 

Zbrosławickie początki
Powstanie miasta Tarnowskie Góry związane było z odkryciem pokładów srebra i ołowiu w końcu XV w. Wówczas to na teren późniejszego miasta zaczął napływać szereg przybyszów...

 

Pałac myśliwski w Zielonej
W 1833 roku, pan na Świerklańcu, Karol Łazarz hr. Henckel von Donnersmarck, nabył dobra lubszeckie. Do nich to, prócz rozległego areału użytków rolnych, należało parę tysięcy hektarów lasów. Sięgały one w Kuczowie i Kaletach Małej Panwi, od zachodu zaś graniczyły z lasami koszęcińskimi.

 

Niezwykła granica
Mieszkamy na Śląsku. To trochę niebezpiecznie brzmiące zdanie, za które w okolicach ligowych stadionów po wschodniej stronie Brynicy można dostać po głowie. Jednak tak uważa zdecydowana większość Polaków, którzy nie odróżniają Śląska od Zagłębia. Takie same kominy, takie same szyby kopalni, taki sam ogólny krajobraz.

 

Tarnogórzanin kawalerem Zakonu Bożogrobców
Deus lo vult - Bóg tak chce, że oto wśród członków tego elitarnego Zakonu znalazł się anno domini 2005 tarnogórzanin - Jerzy Pikiewicz. Od tego momentu Bożogrobcy zawitali na ziemi tarnogórskiej.

 

W kręgu tarnogórskich podań i legend
Zainteresowanie literaturą mówioną, lub inaczej literatura ustną, jak to ją przed laty scharakteryzował Józef Ligęza, wieloletni dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu a zarazem wybitny znawca kultury Górnego Śląska, przechodzi swój renesans.

 

Zagłada pałacu w Reptach
Niechlubną kartą w dziejach Komitetu Budowy Centralnych Ośrodków Leczniczych dla Górniczej Służby Zdrowia było zburzenie dziewiętnastowiecznego pałacu w repeckim parku. Stało się to w trakcie budowy Górniczego Ośrodka Rehabilitacji.

 

Letni sen
Recenzja Lata miłości Pawła Pawlikowskiego

„Film dziwny”: ani to gatunek, ani kategoria i, po prawdzie, wstyd coś podobnego pisać. Ale cóż począć - jest to pojęcie niekiedy niezbędne. Bywają filmy, o których nie do końca potrafimy orzec, czym są, ani też czym nie są; o których trudno powiedzieć, czy są dobre, czy złe - ale ponieważ jest w nich rodzaj magnetyzmu, wewnętrznej siły, wrzucamy je właśnie do tego tajemniczego worka z napisem: „film dziwny”.

 

Dzieje szkoły w Potępie cz.III
Przed 1930 r. został zatrudniony Boehmer. 1 czerwca 1931r. został przeniesiony do Sierot. Powodem był jego kawalerski stan. Jako taki nie potrzebował dużego mieszkania nauczycielskiego, które dostało się jego następcy, żonatemu Erichowi Berndt z Sierot.

 

Szukanie ojczyzny
Z pozoru wydawać by się mogło, że pomiędzy Śląskiem a dawnymi Kresami Rzeczypospolitej niewiele istnieje analogii. A jednak... Otóż podobnie jak o owych wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej mówimy - Kresy, tak i możemy przecież powiedzieć o Śląsku. Śląsk to również w pewnym sensie „Kresy”. Z pewnością był on bowiem „Kresami”, i to także wschodnimi, tyle, że dla zjednoczonego państwa niemieckiego w drugiej połowie XIX wieku i na początku stulecia XX.

 

Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2005
Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska pozostaje wciąż największą z niewykorzystanych szans na promocję tego niezwykłego środkowoeuropejskiego regionu.

 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] [ Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa