Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 6  -   2 5   M A R C A   2 0 0 5 r.

 

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności
Zatrucie księży
Wznieśmy pomnik    książąt założycieli
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach      cz. III
„Nazywom się Alojz z Bobrownik”
Statut pożarniczy w Tworogu
Szkoła Jezuicka w Tarnowskich Górach
Spadkobiercy śląskich Piastów
Potomkowie księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.IV
Kulturalne memento
Dzieje szkoły w Potępie
Malarstwo i film
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Dzieje tarnogórskich protestantów cz.II
Muzyczne portrety - Ernest Koj
 

 

Statut pożarniczy w Tworogu

Pożar który wybuchł w Tworogu w dniu 17.10.1866 r. miał na pewno duży wpływ na zorganizowanie w tej gminie Ochotniczej Straży Pożarnej. Paliły się wówczas wszystkie znaczące budynki i szkoła przy dzisiejszej ul. Zamkowej.
 


Wg świadków, paliły się budynki od kościoła po dzisiejszą ul.Karola Miarki. „Oberschlesische Wanderer” nr 44 z 30.10.1866r. informował, iż w ciągu 2 godz. ogień strawił 12 budynków i 121 ludzi zostało bez dachu nad głową.

Z pożarem wiąże się ciekawa historia źródełka Skiby.

Odpowiednikiem dzisiejszego wójta był w tym czasie w Tworogu Andreas Skiba.

Ogień jakimś szczęśliwym trafem ominął jego zabudowania. Przekaz ustny mówi, że paliły się zabudowania z lewej i prawej strony jego posesji. Skiba miał na swoim podwórku cembrowaną studnię głębinową z pieniącą się wodą źródlaną. Ludzie gaszący pożar pobierali wodę właśnie z jego studni i nie udało im się do końca akcji wody wypompować.

Po 50 latach parcela została odsprzedana komuś innemu. Nowy właściciel postanowił cembrowaną studnię przebudować na bardziej nowoczesną, przy pomocy kręgów. Przy okazji przebudowy, postanowił studnię pogłębić. Pracownicy na dnie napotkali na skałę, którą postanowiono przebić.

Ponoć woda wytrysnęła w postaci obfitej fontanny na kilka metrów ponad powierzchnię ziemi.

Ok. 30 lat temu studnię trzeba było dezynfekować i poproszono o tę usługę tworogowską straż pożarną. Strażacy posługiwali się wysoko wydajną pompą a jednak mieli poważne kłopoty z wypompowaniem wody ze studni.

Źródlane lustro wody w studni pieni się do dzisiaj.

Organizowanie się braci strażackiej nastąpiło w 1883 roku. Na podstawie § 139 Ustawy o zarządzie i przepisach przeciwpożarowych z dn. l sierpnia tegoż roku, postanowiono na terenie Prus powołać ochotnicze drużyny pożarnicze o nazwie „ Spritzenverband” (Związek Sikawkowy).

Pierwszy zapis o tym, że zaczęli się zbierać ochotnicy do walki z żywiołem na terenie gminy pochodzi z 3.10.1887r. Był to wykaz posiadanego sprzętu przeciwpożarowego, który chciały mieć do wglądu władze naczelne (Königliches Landrats Amt in Gleiwitz). Opracowano jednobrzmiący we wszystkich jednostkach statut. W Tworogu został spisany 11.01.1888r.

W statucie ujęto między innymi jakie związki sikawkowe będą reprezentowane przez poszczególnych przedstawicieli gmin. Oprócz Tworoga w skład związku wchodziły miejscowości Nowa Wieś, Mikołeska, Koty, Potępa i znajdujące się na tym obszarze majątki ziemskie.

Statut zawierał 15 paragrafów mówiących między innymi o wyborze przewodniczącego i zastępcy, o ilości przedstawicieli głosujących z poszczególnych miejscowości, o obowiązkach zarządu sikawkowego, o obsłudze drużyn sikawkowych, o ustalaniu miejsc pod budowę remiz.

Pierwsza remiza w Tworogu o nazwie „Spritzenschoppe” została zbudowana obok spichlerzo-więzienia, ślad na budynku pozostał po niej do dzisiaj od strony promenady. Kosztami związanymi z działalnością zostały obciążone urzędy gmin i majątki ziemskie.
W Tworogu w skład pierwszego zarządu weszli: Franz Friedrich i Carl Wrzeciono. W Kotach - Borek, Schmalc ?(podpis nieczytelny), Johann Polotzek, w Nowej Wsi - Jurek, F.Kurek, Poloczek, w Potępie - Schwinge, Schnura, Joseph Murowsky. Statut z urzędu podpisali: Ottarius Lehwinowicz i Carl Stahr.

Fryderyk Zgodzaj

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa