Montes Nr 15

N U M E R  1 6  -   2 5   M A R C A   2 0 0 5 r.

 Montes Nr 17

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Wspomnienia tarnogórzan
Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności
Dokładnie już nie pamiętam tej daty, ale w kronice miasta powinna być ujęta. Przez uczniów jak również przez ludność tarnogórską zwano ten pomnik pomnikiem Stalina, to oficjalnie, a nieoficjalnie, pomnikiem zbrodni.

 

Zatrucie księży
Przodkowie nasi kierowali się według pięknej, chrześcijańskiej zasady, módl się i pracuj. Jak byli pracowici i pilni, tak też pobożni, a modlitwa i praca stanowiły dla nich ten jeden jedyny życiodajny zdrój, z którego czerpali oni otuchę do trudnej mozolnej pracy w górnictwie.

 

 

Wznieśmy pomnik książąt założycieli
W tym miesiącu Sąd Okręgowy w Gliwicach zarejestrował Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Książąt Założycieli Tarnowskich Gór.

 

 

CZĘŚĆ III
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w TG
W roku 1830 święciło Bractwo Strzeleckie swój 50-letni jubileusz. Uroczystość tę obchodzono w następujący sposób: Król jubileuszowy otrzymał na pamiątkę roku jubileuszowego złoty medal z następującym napisem: ,,Odznaczenie przy uroczystem strzelaniu o godność króla, nabyte na uroczystości 50-letn. jubileuszu 1830".

 

„Nazywom się Alojz z Bobrownik”
Postać tarnogórskiego rzeźbiarza - amatora,
Alojzego Niedbały.
Urodził się w Bobrownikach Śląskich. Swoją przygodę z rzeźbą rozpoczął mając 10 lat, gdy pod nieobecność rodziców ozdobił ich łóżko wystruganymi figurkami w miejsce dotychczasowych prostych gałek.

 

Statut pożarniczy w Tworogu
Pożar który wybuchł w Tworogu w dniu 17.10.1866 r. miał na pewno duży wpływ na zorganizowanie w tej gminie Ochotniczej Straży Pożarnej. Paliły się wówczas wszystkie znaczące budynki i szkoła przy dzisiejszej ul. Zamkowej.

 

Szkoła Jezuicka w Tarn. Górach
W dziejach Tarnowskich Gór, gdy idzie o szkolnictwo średnie ogólnokształcące, swoją pokaźnych rozmiarów „cegiełkę” dołożyli również i zakonnicy Towarzystwa Jezusowego, zwani popularnie Jezuitami.

 

Spadkobiercy śląskich Piastów
Gdy jesienią 1675 roku umierał ostatni, piastowski książę Jerzy IV Wilhelm kończyła się bezpowrotnie historia piastowskich książąt, nie kończyła się jednak historia Piastów – żyli przedstawiciele bocznych, nieksiążęcych linii – oraz piastowskich księstw. W niektórych przypadkach, formalnie księstwa jakimi niegdyś władali Piastowie istnieją do dziś.

 

Śląskie ostatki książąt von Donnersmarck
Potomkowie księcia
Ostatni rozdział w historii Donnersmarcków na Śląsku rozpoczął się w okresie międzywojennym.

 

 

Historia Parafii ... cz.IV
Aż do II wojny światowej sytuacja nie uległa zmianie gdy okupacyjne władze niemieckie zabrały Zakonowi OO. Kamilianów pomieszczenia lecznicy i przeznaczyły na szpital - sanatorium dla rannych żołnierzy.

 

Kulturalne memento
Starsi tarnogórzanie pamiętają czasy, kiedy to nasze miasto należało do wyróżniających się ośrodków kulturalnych w regionie. Kulturę wyczuwało się na każdym kroku. Począwszy od czystych ulic, zadbanego parku i skwerków, poprzez wysoki poziom dyskusji w „Inter-Clubie”, „Czwartków Tarnogórskich”, spotkań „Pod renesansowym stropem”, po wykwintny posiłek w renomowanym „Sedlaczku”.

 

Dzieje szkoły w Potępie cz. I
Powstanie szkoły w Potępie przypada na jeden z bardziej znaczących okresów historii. Pocz. XIX w. to czas wojen napoleońskich. Królestwo Pruskie żyjące jeszcze chwilami chwały i zwycięstw w wojnach śląskich (1740 - 45 i 1756 -1763) zostało dotkliwie upokorzone klęskami w starciu z armią rewolucyjnej, a następnie napoleońskiej Francji.

 

Komentarze filmowe Michała Oleszczyka
Malarstwo i film
Jeśli przyjrzeć się sposobom, w jaki twórcy filmowi na przestrzeni historii kina podejmowali temat malarstwa, trzeba stwierdzić, że odrzucili oni lekcję Witolda Gombrowicza. Gdyby bowiem byli ją przyjęli, nagminnie powstawałyby filmy pastwiące się nad malarstwem jako sztuką niższą i kaleką.

 

Rozmyślania o Górnym Śląsku
Ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych, o której pisałem w ostatnim numerze „Montesa” – mowę, którą można usłyszeć jeszcze gdzieniegdzie na Kaszubach - zaliczyła do „języków”. Język używany na Górnym Śląsku w ogóle nie był wart prób określenia go w ustawie.

 

 

Dzieje tarnogórskich protestantów w okresie reformacji i kontrreformacji
Sytuacja tarnogórskich ewangelików zaczęła pogarszać się dopiero podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Nie udało się jednak Habsburgom całkowicie wyrugować skutków reformacji w mieście. Aby potwierdzić te słowa należy w skrócie przedstawić, jak kształtowała się sytuacja luteran na terenie Tarnowskich Gór od rozpoczęcia wojny trzydziestoletniej do początków XVIII w.

 

Muzyczne portrety
Ernest Koj
Organista - to specyficzna w swej istocie i charakterze profesja. Wymaga niezwykłej wrażliwości i wyobraźni muzycznej - walory te, muszą iść w parze ze znakomitym słuchem. Biegłość techniczna , w przeciwieństwie do innych instrumentów jest tutaj równoznaczna w odniesieniu do rąk i nóg. 

 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] [ Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa